ALICHAGUA KUWA BABA YAKO | World Challenge

ALICHAGUA KUWA BABA YAKO

David Wilkerson (1931-2011)May 31, 2018

Wakristo wengine kwa kweli hushindwa na hofu. Baadhi daima huwa na wasiwasi wakati wengine wanapokuwa na hatia, wakiogopa hawaweza kushinda dhambi kamwe. Wanaogopa kupoteza kazi zao, afya zao, familia zao. Hawana kabisa amani, furaha au kupumzika. Hiyo ni wakati ninasikia Yesu akiuliza, "Je, nimekuwa nanyi muda mrefu na bado hamjaona? Je, hujui Mungu kama Baba yako?"

Kutokana na urafiki wa karibu na Kristo lazima kuja ufunuo kwamba una Baba mbinguni ambaye ameonyesha wazi jinsi alivyo na nini anatamani kuwa kwako!

Kwanza, alichagua kuwa Baba yako. Wewe hawukumchagua, alikuchagua. Je, Mungu ndiye mtawala wa mbingu na ardhi? Je, yeye ni Mwenye nguvu? Mwenye nguvu? Je, yeye ameketi kama mfalme wa gharika? Jibu kwa maswali hayo yote ni lakutowa saouti ya ndiyo. Lakini katika siku hizi za mwisho, Mungu anataka uwe na ufunuo mwingine wa yeye - anataka uelewe kwamba wewe ni mtoto wa kiume au binti yake.

Wakati Yesu alipokuwa akitembea hapa duniani aliishi kila saa chini ya jua la upendo wa Baba yake, kamwe katika machafuko, kamwe bila shaka. Kwa hiyo, angeweza kukabiliana na chochote adui alichotupia kwake - shida yoyote, jaribio lolote - kwa sababu alijua Baba yake alikuwa pamoja naye. Angeweza kusema, "Baba yangu alinituma; alinichagua na kuniweka, na yeye ni pamoja nami daima. Mimi sio peke yangu!"

Baba yako anakuambia, "Nataka kukuzunguka, kuwa mlinzi wako, kutoa mahitaji yote, kukuona kupitia majaribio yako yote. Ninachagua kuwa Baba yako, kwa hiyo kubali upendo wangu."

Mungu alichagua kuwa Baba yako kwa misingi ya upendo na huruma pekee. Hakuna hali nyingine. Yeye hakungojea mpaka utakuwa mzuri au unafundishwa na mafundisho yako yote. Hapana, alisema, "Hata wakati ulikuwa umepotea katika dhambi, nilikupenda."

Download PDF