ALIONGOZA KUOMBA KWA BIDII | World Challenge

ALIONGOZA KUOMBA KWA BIDII

Jim CymbalaOctober 26, 2019

Ingawa ni muhimu kuelewa kanuni zinazosimamia sala, ufahamu peke yake hautakuongoza kwenye mafanikio. Kwa kweli, kutokuwa na maombi mara nyingi kunakuwepo na ufahamu mwingi wa Bibilia. Roho Mtakatifu tu ndiye anayeweza kutuhimiza kuomba vizuri, na yeye hutumia njia mbali mbali kutimiza kusudi hili.

Maombi mazito huzaliwa kwa hisia ya hitaji, nje ya maarifa ambayo lazima tuombe Mungu aingilie kati. Hadithi ya Hana katika Bibilia inatumika kama motisho kwa maisha yetu ya maombi. Anaweza kuitwa "Mwanamke wa Kwanza wa Maombi" kwa sababu ndiye mwanamke wa kwanza ambaye ombi lake limeandikwa katika Maandiko.

Hana alichangia mume wake Elikana, na mke wake wa pili, mwanamke ambaye hakuwa na furaha anayeitwa Penina. Uwezo wa Hana kupata watoto ulimfanya kuwa mkuu wa dhihaka za Penina (ona 1 Samweli 1:3-7). Huku akidhulumiwa kila wakati, bila watoto wake mwenyewe, kulia na kukosa kula, Hana alionekana akiwa na wasiwasi. Katikati ya maumivu yake, hakujua ya kuwa Mungu alikuwa karibu kumchagua, kati ya wanawake wote wa Israeli, kuzaa mtoto wa kiume, Samweli, ambaye angekuwa nabii na kuwaongoza watu wake waliopotoka kurudi kwake. Kwa hivyo alilia mbele za Mungu na akaomba, "Ee Bwana Mwenyenguvu, ikiwa wewe utaangalia mateso ya mjakazi wako na kunikumbuka, wala usimsahau mjakazi wako, na kunipa mimi mtoto wa kiume, basi nitamtowa kwa Bwana kwa siku zote za maisha yake” (1 Samweli 1:11).

Ombi hili, ambalo ni kubwa zaidi katika Bibilia, halibadilisha maisha ya Hana tu, bali lilibadilisha pia historia ya Israeli. Mara nyingi Mungu hufanya mipango yake kupitia wanadamu ambao huhisi wanahimizwa na mahitaji yao ya kuomba. Kwa kushangaza, tunao uwezo sawa katika maombi kama Hana. “Shida yetu” inaweza kusababisha mafanikio ikiwa yanatuchochea kutoa wito kwa Mungu. Hana aliomba mtoto wa kiume, lakini Mungu alimpa zaidi.

Usingoje dakika moja zaidi kupokea kile unachohitaji kutoka kwa Mungu. Acha iwe siku yako ya kuibuka na kuongea na Baba kutoka moyoni mwako na kupata uzoefu mzuri katika maombi kutoka kwa Mungu anayemjibu.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF