AMANI INAOSHINDA | World Challenge

AMANI INAOSHINDA

Gary WilkersonNovember 4, 2019

"[Yeye] ametuokoa na kutuita kwa wito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi,  bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Nema hiyo ambayo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele" (2 Timotheo 1:9).

Kila mwamini ana wito wa juu kutoka kwa Bwana, na Mungu anaahidi kwamba ikiwa tutatenda kwa imani, tukimwamini, ataleta mpango huo kufanikiwa. Lakini kila mtu ambaye ametembea na Yesu kwa urefu wowote wa muda anaweza kushuhudia, kufuata wito wetu kunamaanisha tutakutana na vizuizi njiani.

Yoshua alikuwa ametoa uongozi dhabiti kwa wana wa Israeli baada ya Musa kufa na watu walimwamini. Lakini ualipofika wakati wa kuwaongoza watu kupitia Mto Yordani kuingia katika Nchi ya Ahadi, Mungu aliona hitaji lake la kujihakikishia na alizungumza naye mara tatu juu ya kuwa na ujasiri: “Uwe hodari na jasiri… lakini uwe hodari tu na ujasiri mwingi … Je! Si mimi niliekuamuru wewe? Uwe hodari na na moyo wa ujasiri. Usiogope, wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana, Mungu wako, yu pamoja nawe kila uendako” (Yoshua 1:6-7, 9).

Tunapotafuta kwa uaminifu kuingia katika nchi yetu ya ahadi, sauti za kutilia shaka mara nyingi huibuka. "Haitatokea. Ni rahisi mahali ulipo. Je! Unawezaje kuwa na uhakika kwamba umesikia kutoka kwa Mungu?” Maswali yanaweza kutoka kwa rafiki au mtu anayefahamika, akipinga kile unachoamini kuwa mwelekeo wa Mungu. Au inaweza kuwa sauti ndani ya kichwa chako ikiongezeka kila aina ya hoja kukuzuia kutii mwelekeo wa Baba yako.

Utakuwa hatarini zaidi kwa kushambuliwa na adui wakati unakaribia kumiliki ardhi ambayo Mungu amekuita ukae. Adui - na mwili wetu - wataweka upinzani mkali katika mfumo wa hofu, wasiwasi, mashaka na kutokuwa na uhakika. Lakini hivyo ni wakati sahihi lazima ufuate maagizo ambayo Mungu alimpa Yoshua.

Kuwa na ujasiri! Neno lisilogeuzwa la Mungu linatoa amani inayoendelea ambayo inafanya kila kitu unachofanya ili usitikisike.

Download PDF