AMANI KATIKA DHORUBA | World Challenge

AMANI KATIKA DHORUBA

David Wilkerson (1931-2011)February 20, 2020

Mungu alimwahidi nabii Zakaria kwamba katika siku za mwisho, atakuwa ukuta wa moto karibu na watu wake: "Kwa maana mimi, asema Bwana, itakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote” (Zekaria 2:5 ). Vivyo hivyo, Isaya anashuhudia: "Kutakuwa na hema ya kivuli wakati wa mchana kutokana na joto, mahali pa kukimbilia na kujificha, kutokana na dhoruba na mvua" (Isaya 4:6).

Ahadi hizi zina maana ya kutufariji kabla dhoruba kubwa inakuja katika siku za mwisho. Kwa kweli, Yesu anasema dhoruba inayokuja itakuwa ya kutisha sana kwamba mioyo ya watu itashindwa kadri watavyoona inakua (ona Luka 21:26).

Sasa, ikiwa Yesu anasema dhoruba hii itakuwa kali, tunaweza kuwa na hakika itakuwa wakati mzuri katika historia. Lakini, Bibilia inatuhakikishia Mungu hatatuma hukumu kwa jamii yoyote bila kuwafunulia manabii wake kile ambacho amepanga kufanya: "Hakika Bwana Mungu hatafanya chochote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake" (Amosi 3:7) .

Hii ni ishara nzuri ya upendo mkubwa wa Bwana kwa watu wake. Kabla tu ya dhoruba ya hukumu inayokuja, yeye huwaamuru manabii wake kuwaonya watu warudi kwake: "Nimesema pia na hao manabii, name nimeongeza maono… kupitia ushuhuda wa manabii" (Hosea 12:10) .

Kumbuka kila wakati kwamba Mungu anawaita watu wake warudishwe kwake ili awalinde wakati wa dhoruba. Taifa letu limegeuka mbali na Mungu. Angalia tu kiwango cha utoaji mimba, hali katika mashule, madawa ya kulevya na kufuru na tabia mbaya iliyopo katika jamii yetu.

Je! Tunaigaje mtazamo wa Yesu katika nyakati hizi zenye shida? Siri: Yesu alimuweka Baba daima mbele ya uso wake! Daudi anasema kwa unabii kuhusu Kristo: "Nilimwona Bwana mbele ya uso wangu kila wakati, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kulia, nisije nikatikisike" (Matendo 2:25). Maana halisi hapa ni, "Nilikuwa mbele zake kila wakati, nikiangalia uso wake."

Wapendwa, ikiwa tutakabili dhoruba inayokuja, basi tunahitaji kuwa tayari kwa hivyo hakuna chochote kinachosumbua roho zetu. Na njia pekee ya kufanya hivyo ni kutumia wakati mbele ya baba, ukiona uso wake. Lazima tufungiwe pamoja naye - kwa magoti yetu - mpaka tutakaposhawishika kabisa kuwa yuko upande wetu wa kulia!

Download PDF