AMANI KWA ROHO YAKO | World Challenge

AMANI KWA ROHO YAKO

David Wilkerson (1931-2011)December 6, 2019

Mungu amewaahidi watu wake pumziko tukufu, lisiloweza kueleweka ambalo linajumuisha amani na usalama kwa roho. Bwana alitoa pumziko hili zuri kwa wana wa Israeli - maisha ya furaha na ushindi, bila woga, hatia au lawama - lakini hadi wakati wa Kristo, hakuna kizazi cha waumini ambacho kiliwahi kutembea kikamilifu katika ahadi hii iliyobarikiwa. Kama Bibilia inavyoonyesha wazi, hawakupata kamwe kwa sababu ya kutoamini: "Basi twaona ya kuwa  hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini" (Waebrania 3:19).

Wakati wowote Wakristo wanazungukwa na marafiki wao wa kuamini na kila kitu kinakwenda vizuri, wanaweza kuongea kwa ujasiri juu ya kutembea katika ushindi. Lakini wakati adui anapuliza upepo wake mkali wa shida juu yao, huangushwa chini, husukumwa na kuvutwa, bila nguvu ya kujipibania. Wengi huzidiwa na majaribu na kuanguka. Kwa hivyo, inamaanisha nini kupumzika katika wokovu wako na kumiliki amani salama na usalama ambao Wakristo wote wamepata ndani ya Kristo?

Yesu anasema, "Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, name,  nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka Kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu moyoni; nanyi mtapata raha kwa mioyo yenu. Kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi” (Mathayo 11:28:30).

Yesu anaongea hapa juu ya nidhamu ya kujifunza yeye ni nani na nini alichokamilisha msalabani. Anasema, "Mara roho yako ikiwa imekaa, unaweza kuchukua nira yangu." Unaweza kusoma bibilia yako na kusali kidogo kila siku, lakini hiyo haitoshi. Lazima uelewe na kufaa ukweli wa kimsingi ambao wengine wote wamejengwa juu yake - fundisho la kuhesabiwa haki kwa imani. Hii inamaanisha msamaha wa dhambi zako na kukubaliwa na Mungu kama mwadilifu katika Kristo, kupitia imani.

"Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu ndani yake" (2 Wakorintho 5:21).

Mpendwa mtakatifu, omba ili Mungu aifanye ukweli huu wa kweli ndani ya roho yako ili usiogope kila wakati adui atakapokuja kitu dhidi ya roho yako. Simama kidete chini ya msalaba wa Mwokozi wako, anayekupatia kupumzika kwa ajili yako!

Download PDF