AMANI YA LEO KUPITIA NENO LA MUNGU | World Challenge

AMANI YA LEO KUPITIA NENO LA MUNGU

Carter Conlon
July 7, 2018

Pengine unuona kama vigumu kuingia ndani ya Neno kila siku. Hata hivyo, Mungu anaweza kukupa neema. Yote huanzia kwa maombi ya kawaida: "Bwana, utanisaidia kusoma Biblia? Je, unaweza kuanzisha mawazo yangu kwa njia zako? Ungependa kunichukua zaidi kuliko nilivyowahi kabla?"

Ninakushauri kuanza kwa kusoma Mathayo hadi Ufunuo katika Agano Jipya, Zaburi, na Mithali. Uisome mpaka iwe sehemu yako. Na usome tafsiri ambayo unaweza kuelewa. Kuna baadhi ya tafsiri za kisasa huko nje ambazo ni rahisi kuelewa. Unaweza hata kununua Biblia zilizo na tafsiri nne au tano kwenye ukurasa ili uweze kuelewa maana kamili ya mstari wa Maandiko.

Na usisahau, wewe si tu kusoma Biblia yako, lakini nikuamini yale kunayosoma! Kama ilivyoandikwa katika Waebrania 11:6, "Lakini pasipo Imani haiwezekani Kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao." Hebu kuwa ni wakati wa ubora kwamba unatumia na Mungu, hata kama ni dakika kumi na tano tu unaweza kupata asubuhi. Nenda mbele ya Bwana na Biblia yako ikiwa imefunguliwa na useme, "Baba, sema nami leo. Ongea na akili yangu na kuzungumza na moyo wangu. Niongoze na kunilinda. Hebu  niache niangalie siku nzima jinsi Neno lako litanilinda."

Na kisha angalia kile Bwana ataanza kufanya! Atakufungulia Neno Lake. Atakanza kukuongoza mahali ambapo haujafikiri kuenda, kukuwezesha nguvu unazojua kama sio zako. Ghafla utapata mwenyewe kiu kikubwa cha kuingia katika Neno la Mungu. Utatambua kwamba Mungu aliwaambieni mapema kwa njia ya Maandiko juu ya yale unayokumbana nayo. Na siku baada ya siku, utaona kwamba Neno Lake ni kweli na lenye kuishi!

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Times Square Church mwaka wa 1994 kwa mwaliko wa mchungaji muanzilishi, David Wilkerson, na alichaguliwa kuwa Mchungaji Mkuu mwaka 2001.

Download PDF