AMINI OMBI LAKO KATIKA ULINZI WA MUNGU | World Challenge

AMINI OMBI LAKO KATIKA ULINZI WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)July 11, 2019

Moja ya sababu sala zetu hazijibiwe ni kwa sababu tunajaribu kuaongoza jinsi Mungu anapaswa kujibu. Na kwamba yote hupungua kwa kukosa imani. Roho ya kuamini, baada ya kufunguliwa kwa moyo wake katika maombi kwa Bwana, anajiuzulu kwa uaminifu, wema, na hekima ya Mungu. Mwaminifu wa kweli ataondoka kwenye mchoro wa jibu kwa huruma ya Mungu na atakaribisha njia yoyote ambayo Mungu anachagua kujibu.

Wale ambao wanaagiza Mungu jinsi na wakati wa kujibu maombi yao, kwa kweli wanamzuia Mtakatifu wa Israeli. Kwa kuwa Mungu hawezi kuleta jibu kutoka kwenye mlango wa mbele, hawajali kwa kuja kwake akitokeya nyuma. Wanaamini tu katika hitimisho na sio ahadi. Lakini Mungu hawezi kufungwa kwa muda, namna, au njia ya kujibu. Yeye atatenda makubwa milele, kwa kiasi kikubwa kuliko tunachoomba au kufikiria kuuliza. Atajibu kwa afya, au neema ambayo ni bora kuliko afya. Atatuma upendo, au kitu kingine zaidi. Atatoa, au kufanya kitu hata zaidi.

Mungu anataka tuachie tu maombi yetu katika mikono yake yenye nguvu, weka mahitaji yetu yote kwake, na kwenda na amani na utulivu wa kusubiri msaada wake. Ni shida gani ya kuwa na Mungu mkubwa sana, alfu na kuwa na imani ndogo sana ndani yake. Kwa hiyo, hakuna tena, "Je! Anaweza? Je, anaweza kusamehe? Je, anaweza kuponya? Je, anaweza kufanya kazi kwa ajili yangu? "Ni jinsi gani lazima iuzi kwenye masikio ya Mungu wetu Mwenye nguvu. Kuondoka na ukosefu huo! Badala yake, kuja kwake kama Mumbaji mwaminifu.

Maneno machache ya kuhimiza kuhusu maombi. Unapokuwa chini na Shetani, anasema katika sikio lako kwamba Mungu amekusahau wewe, simamisha sauti yake na hili: "Ibilisi, sio Mungu aliyesahau, lakini ni mimi. Nimesahau baraka zake zote za zamani, tena siwezi sasa kuhoji uaminifu wake." Na kisha omba kama Daudi alivyofanya, " Nitayakumbuka matendo ya Bwana; naam, nitayakumbuka maajabu yako ya zamani. Pia nitayitafakari kazi yako yote; na kuzungumza juu ya matendo yako" (Zaburi 77:11-12).

Download PDF