AMU YAKE YA KUKUPA TIA KILA HITAJI LAKO | World Challenge

AMU YAKE YA KUKUPA TIA KILA HITAJI LAKO

Gary WilkersonNovember 9, 2020

"Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu kupitia Kristo Yesu" (Wafilipi 4:19).

Kupata kile tunachotaka sio mada ya kawaida kati ya wafuasi wengi wa Yesu, lakini kwa kweli, ina uhusiano wowote na tabia ya Mungu na jinsi tunavyomtambua. Wengi wetu tunamkaribia Baba kana kwamba anasikia tu maombi ya vitu vya "kiroho". Lakini Paulo anasema utunzaji wa Mungu hushughulikia kila hali ya maisha yetu: atakupatia mahitaji yako yote.

Paulo anaongeza hivi: "Sasa kwa yeye anayeweza kufanya mengi zaidi kuliko yote tuombayo au kufikiria, kulingana na nguvu inayofanya kazi ndani yetu" (Waefeso 3:20, msisitizo wangu). Kwa kifupi, Mungu anapendezwa na mengi zaidi kuliko kukidhi mahitaji yetu. Wakati Paulo anatumia maneno "uliza au fikiria," anamaanisha matakwa na matakwa yetu. Kwa kuongezea, Paulo anasema Mungu anataka zaidi ya kutupatia matakwa yetu - anataka kuyazidi. Kwa hivyo, ikiwa tunaomba kujazwa kikombe chetu, Mungu anataka kuifurisha. Unaona, kuomba tamaa zetu sio tu juu yetu na mahitaji yetu. Ni juu ya kujua Baba mzuri, mwenye upendo ambaye anafurahi kutoa kwa ukarimu.

Tamaa zetu nyingi hutoka kwa Mungu. Sehemu ya kazi yake inayoendelea ya kututakasa tunapotembea naye ni hamu ya kutaka vitu vizuri ambavyo hupanda ndani yetu. Kama mzazi yeyote mwenye upendo, Mungu anataka moyo wetu uwiane na wake, kwa hivyo tutabarikiwa.

Wakati fulani maishani ni mapambano, lakini Mungu hutumia nyakati hizo kuweka kutoridhika ndani ya mioyo yetu, njaa ya kuona wema wake mwingi. Wakati mwingine misimu hii hudumu kwa muda mrefu kuliko tunavyopenda, na tunajifunza kumtumaini Yesu kupitia hizo. Hata hivyo, hata misimu hiyo imekusudiwa mema.

Ikiwa uko katika msimu mgumu, ninakuhimiza ufanye mambo haya matatu:

(1)  Ondoa matakwa yote ya ubinafsi. Mtafute Bwana kwa mapenzi yake.

(2)   Onyesha tamaa zote nzuri, safi. Tambua wazi kile unachotamani na kisha umwambie Mungu.

(3)   Washa matakwa yako - usikae tu juu yao, chukua hatua kuelekea wao.

Mungu anataka zaidi kwako kuliko unavyotaka wewe mwenyewe. Ni wakati wa kuweka kando aibu na hofu na kuleta matamanio yako yote mbele ya Baba. Kwa kufanya hivyo, mtazame akionyesha upendo wake wa kupindukia kwako!

Download PDF