BABA WETU MWENYE UPENDO | World Challenge

BABA WETU MWENYE UPENDO

David Wilkerson (1931-2011)
February 9, 2018

Watu wengi wanaona vigumu kufikiri juu ya Mungu kama baba mwenye upendo kwa sababu wanamwona kwa macho ya yale waliozoeya kuona. Mungu anaelezea asili yake kwa Musa kama "mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli" (Kutoka 34:6).

Shetani anapenda kupanda mtazamo uliopotoshwa wa Baba katika akili yako, kama alivyojaribu Ayubu wakati Ayubu alimshtaki Mungu kuwa "Jasusi mbinguni." Shetani anajaribu kukufanya uamini Mungu kwa kutaka kukuhukumu kuliko kuokoa na kukubariki. "Lakini sasa wazihesabu hatua zangu; Je! Huchungulii zambi zangu? Kosa langu limetiwa muhuri mfukoni, Nawe waufunga uovu wangu" (Ayubu 14:16-17). Ayubu alikuwa akisema, "Bwana, umekuwa unifuatilia mimi kuona kama ninakwenda kushindwa. Unaweka dhambi zangu zote katika mfuko na kuziokoa kwa hukumu dhidi yangu."

Ukweli ni kwamba, Mungu hakuwa na upelelezi juu ya Ayubu wakati wote. Alikuwa na upendo kamili kwa Ayubu kwamba alikuwa akisifu juu yake. Wakati tunapokuwa katikati ya majaribio na shida, tunatarajia kusahau nini Mungu anasema juu ya asili yake mwenyewe. Hata kama tuliweza tu kumwamini wakati huo, tungekuwa na amani na uhakikisho katika roho zetu. Tena, na tena tunaona:

  • Mungu yuko tayari kusamehe wakati wote. "Kwa maana Wewe, Bwana, U mwema, Umekuwa tayari kusamehe" (Zaburi 86:5).
  • Mungu ana subira na sisi, amejaa rehema na huruma. "Bwana ni mwema kwa wote, na rehema zake ziko juu ya kazi zake" (Zaburi 145:9).
  • Yeye ni mwepesi wa hasira. "Bwana anafadhili, ni mwingi huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa Rehema" (Zaburi 145:8).

Unapokwenda mbele ya Bwana katika ibada, kuwa mwangalifu sana, ni mfano gani wa Mungu unayoingia mbele yake. Kuwa na hakika kabisa kwamba anakupenda na kwamba yeye ni yote anasema yeye ndivyo alivyo!

Download PDF