BARAKA ZENYE KUPITA KUELEWA KWETU | World Challenge

BARAKA ZENYE KUPITA KUELEWA KWETU

David Wilkerson (1931-2011)December 27, 2019

Moja ya misemo yanayosikika mara kwa mara kanisani ni, "Mungu anajibu maombi!" Bado hiyo ni nusu tu ya ukweli. Ukweli wote ni kwamba, "Mungu anasimamia majibu ya maombi!"

Chukua wana wa Israeli, kwa mfano. Kwa kweli, Hosea alitabiri kwa Israeli, "Wewe umerudi nyuma lakini wewe bado unaendelea kuwa mtu wa Mungu. Sasa, rudi kwa Bwana na uombe."

"Chukueni maneno pamoja nanyi; mkamrudie Bwana; mkamwambie, `Ondoa maovu yote; uyakaribishe yaliomema meema” (Hosea 14:2). Maombi yao yalikuwa rahisi; chenye Israeli yote aliuliza Mungu ilikuwa kuwahurumia. Mungu alijibu, "Nitaponya kurudi nyuma kwawo, nitawapenda kwa hiari, kwa maana hasira yangu imemwacha. Nitakuwa kama umande kwa Israeli; atakua kama nyungi, na kuipanua mizizi yake kama Lebanoni. Matawi yake yataenea; uzuri wake utakuwa kama mzeituni, na harufu yake nzuri kama Lebanon ”(Hosea 14:4-6).

Umande wa mbinguni ni uwepo wa Bwana. Kufikia wakati huu, kulikuwa na ukame; kila kitu kilikuwa kinakufa kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa imeondolewa. Lakini sasa, kwa sababu ya toba ya kweli na maombi kutoka moyoni, Mungu alisema atasababisha uzima kuibuka kwa pande zote. Israeli isingesamehewa tu, lakini ilifufuliwa. Wangekua, kuwa na mizizi, kuenea na kustawi. Wote waliomba huruma, msamaha na kukubalika. Lakini Mungu alifungua madirisha ya mbinguni na kuwapa baraka ambazo hawakuthubutu hata kuzitumaini. Kwa kweli Mungu alijibu maombi yao!

Mpendwa, Mungu amekufanyia vivyo hivyo. Wakati ulitubu, yote uliyoomba kutoka kwa Mungu ilikuwa moyo safi, msamaha na amani. Bado angalia jinsi amekujibu. Alikupa moyo wenye njaa na kiu ya Yesu zaidi. Alikupa macho kuona, masikio ya kusikia, na kumpenda yeye na watu wake.

Yesu amekuwa umande wako wa asubuhi na yeye hunywesha roho yako kila siku na Neno lake. Unakua - hujakufa au kuendelea kufa - na uko hai sana ndani yake. Haleluya!

Download PDF