BWANA ANATAMANI KUHAMA KATIKA MAISHA YAKO | World Challenge

BWANA ANATAMANI KUHAMA KATIKA MAISHA YAKO

David Wilkerson (1931-2011)October 30, 2020

Yesu alikuwa akifanya miujiza ya kushangaza! Alimfukuza jeshi la pepo kutoka kwa mtu aliye na pepo; mwanamke aliponywa mara moja kutoka kwa damu ambayo ilikuwa imemsumbua kwa miaka; msichana wa miaka kumi na mbili, binti wa mtawala wa Kiyahudi, alifufuliwa kutoka kwa wafu. Wakati wowote Yesu alifanya miujiza kama hiyo, aliwaambia wale aliowakabidhi, "Imani yako imekuponya" (Marko 5:34; 10:52; Luka 7:50; 8:48; 17:19; na 18:42).

Yesu alikuwa ameishi kwa miaka thelathini ya kwanza ya maisha yake katika Nazareti na alirudi kuwa miongoni mwa watu wake mwenyewe. Lakini katika mji wake, alikutana na aina mbaya zaidi ya kutokuamini. Wote walijua kazi kuu za Yesu, lakini kwao, mambo kama hayo yalitokea mahali pengine — katika miji mingine, maeneo mengine, jamii zingine - sio Nazareti.

Mahali pengine, watu walikuwa wakifurahi kwa sababu ya nguvu ya ajabu ya Yesu na kulikuwa na msisimko mkubwa. Lakini watu wa Nazareti hawangeweza kupokea kwa wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamekufa kiroho. Ni kweli, walikuwa waaminifu kidini, na walimjua Yesu na familia yake kama watu wazuri. Lakini hawangemkubali Kristo kama Mungu katika mwili.

Mpendwa, huu ni msiba wa Wakristo wengi leo, na pia makanisa mengi. Wanasikia juu ya harakati kubwa za Mungu mahali pengine, na matendo mengi makuu yanafanywa na umati wa watu ukipata ukombozi. Lakini hakuna anayeuliza, "Kwanini hapa? Kwa nini isiwe sasa? ”

Kizazi kizima cha wainjilisti kimekua kikimkubali Yesu kuwa mtu lakini hawamkiri Kristo kama Mungu hapa, Mungu sasa katika maisha yao wenyewe. Maandiko yanatuambia Bwana hana upendeleo wa watu na anatamani kumfanyia yeyote kazi zile zile kuu anazofanya "mahali pengine" Walakini, popote pale imani inapoyumba, mikono ya Mungu imefungwa: "[Yesu] hakuweza kufanya kazi yoyote ya nguvu huko, isipokuwa kwamba aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache na akawaponya" (Marko 6:5).

Usifanye makosa: Nguvu za Mungu zilipatikana kwa urahisi huko Nazareti. Yesu alisimama katikati yao, amejaa nguvu na nguvu, akitaka kutoa, kuponya, kufufua na kufanya miujiza. Lakini, alitangaza, "Siwezi kufanya kazi hapa." Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuamini kwao (ona 6:6). Yesu alishtuka kwa watu wake, lakini aliendelea.

Bwana anachagua kutojibu kutokuamini. Lakini Bwana ni mwenye upendo, amejaa huruma, na anahangaika kukusaidia wakati wa uhitaji. Kwa hivyo mwambie tu, "Bwana, naona kile umefanya katika maisha ya wengine kwa hivyo fanya hapa pia, sio mahali pengine tu."

Download PDF