CHAGUA KUWA NDANI AU NJE | World Challenge

CHAGUA KUWA NDANI AU NJE

Carter ConlonJune 5, 2021

"Hebu tutafute na kujaribu njia zetu, na kumrudia Bwana" (Maombolezo 3:40).

Wakati wa msiba unahitaji sisi kuwa na ujasiri wa kutosha kushughulikia maswala ya siku zetu na, muhimu zaidi, yale ambayo yamo ndani ya mioyo yetu wenyewe. Ni wakati wa tathmini. Sio mali zetu, sio mali yetu. Tunahitaji kuchunguza zaidi. Ni wakati wa sisi kusimama na kuzingatia kwa umakini tunakoelekea. Je! Mimi na wewe tumejiandaa kwa kile kinachokuja? Je! Tuna makazi ndani yetu kile tunachohitaji kukabili siku zijazo?

Ninaogopa kwamba Wakristo wengi hawajui kwa kina kina cha majaribu makubwa ambayo siku moja yatakabiliana na kanisa na, kwa kusikitisha, wanayo rasilimali ndogo ya ndani ya kuyakabili.

Tunakiri kujitolea kwetu kwa Kristo bila shida sana wakati jua limetoka, malipo yako yapo kwenye sanduku la barua, na bado kuna chakula mezani. Walakini ni wakati tunapogonga barafu kwamba, kwa njia ile ile kama RMS Titanic, ghafla kasoro katika mioyo yetu na nia zetu zitafunuliwa.

Hapo ndipo itakapodhihirika ikiwa usalama wetu unategemea Kristo peke yake. Tutagundua ikiwa mioyo yetu itakuwa thabiti au la, na dhumuni dhahiri la kuishi kwa utukufu wa Mungu na roho za wanadamu.

Ikiwa tunatarajia kupatikana bila kutetereka katika siku zijazo, ninaweza tu kufikia hitimisho hili moja: uamuzi wa haraka na wa makusudi lazima ufanywe mioyoni mwetu kwenda safari kamili na Kristo. Kumfuata Kristo kwa njia hii hakukuahidiwa kamwe kuwa njia rahisi; kwa kweli, ninathubutu kuwa wenye moyo wa nusu tu hawataweza.

Hii ndio sababu kwa nini ni lazima tuchukue wakati wa kuchunguza mioyo yetu sasa. Lazima tukabiliane na uamuzi huo muhimu zaidi: sote tuko ndani, au tumetoka?

Carter Conlon alijiunga na wafanyikazi wa kichungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001. Mnamo Mei wa 2020 alibadilisha jukumu la kuendelea kuwa Mwangalizi Mkuu wa Times Square Church, Inc.

Download PDF