DAWA YA VIRUSI VYA HOFU | World Challenge

DAWA YA VIRUSI VYA HOFU

Jim CymbalaSeptember 26, 2020

Paulo alimwandikia mchungaji mchanga anayeitwa Timotheo juu ya ahadi ya Ukristo ujasiri, usiogopa kupitia Roho anayekaa ndani. Timotheo alitoka katika familia ya waumini. Bibi yake na mama yake walikuwa Wakristo kabla yake: "Ninapokumbusha imani ya kweli iliyo ndani yako, iliyokaa kwanza kwa bibi yako Loisi na mama yako Eunike" (2 Timotheo 1:5).

Kwa hivyo Timotheo alitoka katika historia iliyojaa imani. Alikuwa mtoto wa kiroho wa mtume Paulo na mwishowe aliingia katika huduma. Kwa wazi, Timotheo alifurahiya mapendeleo makubwa ya kiroho tangu siku ya kuongoka kwake. Lakini pamoja na faida zote za mapema na mifano ya kimungu, kuna kitu kilikuwa kibaya na huduma ya Timotheo. Kwa hivyo, Paulo alimpa changamoto, “Nakukumbusha ushawishi kwa moto zawadi ya Mungu, iliyo ndani yako kupitia kuwekewa mikono yangu. Kwa maana Roho aliyetupa Mungu hatufanyi tuwe waoga, bali hutupa nguvu” (2 Timotheo 1:6-7).

Paulo anamkumbusha Timotheo, na sisi sote, kwamba tunaweza kuwa wanyofu katika imani yetu na bado tukarudi kwenye hofu na woga. Hata Wakristo wanaompenda Bwana na wanaojifunza Biblia wanaweza kuwa waoga na kujiona wakati fursa za kusema kwa Kristo zinatokea. Kwa kusikitisha, katika hali zingine, tunaonekana tunaweza kusema juu ya chochote isipokuwa Mwokozi wetu.

Kwa hivyo, Paulo alimwambia Timotheo afanye nini? Je! Alimwambia ajaribu zaidi, afikie kitu cha ndani zaidi? Hapana. Paulo alimwambia Timotheo kwamba Roho Mtakatifu ndiye dawa pekee ya virusi vya hofu katika maisha yake. Moto wa Roho ulilazimika kuchochewa - kulelewa na kupewa kipaumbele - kwa maana wakati Roho ya Mungu ilikuwa ikiwaka, kungekuwa na ujasiri wa kuchukua nafasi ya tabia ya Timotheo inayoonekana asili ya woga.

Miaka elfu mbili baadaye, historia ya kanisa imeonyesha wazi kwamba wakati Roho ya Mungu inahama, wakati waumini na makanisa wanapokutana na Mungu kwa njia mpya, watu huwa wenye ujasiri na wenye msimamo mkali kwa Yesu Kristo. Sio kitu kinachofundishwa na mhudumu wa Kikristo. Ujasiri wa kiroho huja moja kwa moja tu kutoka kwa Roho Mtakatifu.

Usiruhusu hofu ya kushindwa ikuzuie kufanya yale ambayo Mungu ameweka moyoni mwako. Kuwa na ujasiri katika Roho na usirudi nyuma!

Jim Cymbala alianza Tabernakele ya Brooklyn na washiriki wasiopungua ishirini katika jengo dogo, lililokuwa na barabara kwenye sehemu ngumu ya jiji. Ni mzaliwa wa Brooklyn, na ni rafiki wa muda mrefu wa wote wawili David na Gary Wilkerson.

Download PDF