DHAHABU ILIYOFICHWA KWENYE ARDHI YETU | World Challenge

DHAHABU ILIYOFICHWA KWENYE ARDHI YETU

David Wilkerson (1931-2011)May 4, 2021

"Kama vile uweza wake wa kimungu umetupa sisi vitu vyote vinavyohusu uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na wema" (2 Petro 1:3).

Kwa miaka, nimedai kujazwa na Roho. Nimeshuhudia kwamba nimebatizwa kwa Roho. Nimehubiri kwamba Roho Mtakatifu ananiwezesha kushuhudia na kwamba ananitakasa. Nimeomba katika Roho, nimezungumza na Roho, nimetembea kwa Roho na kusikia sauti yake. Ninaamini kweli Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu.

Ninaweza kukupeleka mahali ambapo nilijazwa na Roho wakati wa miaka nane. Nimesoma kila kitu ambacho maandiko yanasema juu ya Roho Mtakatifu. Hata hivyo hivi karibuni, nimejikuta nikisali, "Je! Ninajua kweli nguvu hii ya ajabu inayoishi ndani yangu? Au Roho ni mafundisho kwangu tu? Je! Kwa namna fulani ninampuuza? Simwambii anifanyie kile alichokuja kufanya?”

Ukweli ni kwamba unaweza kuwa na kitu cha thamani sana na usijue. Huwezi kufurahia ni nini unayo kwa sababu hauelewi ni ya thamani gani.

Kuna hadithi juu ya mkulima ambaye alifanya kazi shamba lake dogo maisha yake yote. Kwa miongo alilima mchanga wenye mawe, akiishi masikini na mwishowe akafa kwa kutoridhika. Wakati wa kifo chake, shamba lilipewa mtoto wake. Siku moja, wakati wa kulima, mtoto huyo alipata nugget ya rangi ya dhahabu. Alikadiriwa na kuambiwa ni dhahabu safi. Hivi karibuni kijana huyo aligundua kuwa shamba lilikuwa limejaa dhahabu. Mara moja, akawa tajiri. Utajiri huo ulipotea kwa baba yake, ingawa ulikuwa katika ardhi maisha yake yote.

Ndivyo ilivyo na Roho Mtakatifu. Wengi wetu tunaishi kwa kutokujua kile tulicho nacho, juu ya nguvu inayokaa ndani yetu. Wakristo wengine wanaishi maisha yao yote wakidhani wana Roho Mtakatifu huleta, lakini kwa kweli hawajampokea kwa ukamilifu na nguvu. Hakamilishi ndani yao kazi ya milele aliyotumwa kufanya.

Mpendwa muumini, usiruhusu hili liwe kwako! Omba Mungu akufahamishe kipimo kamili cha Roho wake.

Download PDF