FUNZO KWA MAKUSUDI YA MUNGU | World Challenge

FUNZO KWA MAKUSUDI YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2018

"Lakini, ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili" (Wafilipi 1:12). Paulo anawaambia Wakristo wa Filipi wasiwe na wasi wasi  kuhusu mambo yote aliyoyahimili.

Kushangaza, Paulo aliandika barua hii wakati akifungwa gerezani ya Kirumi. Wakati huo alikuwa shujaa mwenye nguvu wa injili, akiwa amevumilia shida zote zinazofikiriwa. Ikiwa umejifunza maisha ya Paulo, unajua aina ya mambo aliyokabiliyana nayo: kuanguka kwa meli; kupigwa; mshtuko; njaa na kiu; uharibifu wa tabia. Na, kwa kusikitisha, matatizo mabaya zaidi ya Paulo yalikuja mikononi mwa wale waliojiita wakristo waliozaliwa upya.

Baadhi ya wapinzani wa Paulo walikuwa viongozi wa kanisa wenye wivu ambao waligeuza kongamano lao lote dhidi yake. Walidharau maisha yake, wakadhihaki mahubiri yake, wakielezea ujumbe wake, na kuhoji mamlaka yake. Kila mahali Paulo alienda alionekana kuwa alikutana na shida na huzuni.

Lakini sikiliza ushuhuda wake! "Hakuna mambo haya yanihamisha" (Matendo 20:24). Na mahali pengine alisema, "Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi; maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo ... Tuliwambia kwamba tutapata dhiki, kama ilivyotukiya nanyi mwajua" (1 Wathesalonike 3:3-4).

Paulo hakulalamika, aliwahimiza waamini hawa. "Je! Kwanini umeshangaa sana? Niliwambia ninyi wote kwa muda mrefu, kwamba kama utakwenda pamoja na Yesu, utapata shida." Hii inakwenda moja kwa moja dhidi ya philosophia katika Kanisa la leo la Kimarekani ambalo linasema,"Ikiwa imani yako inafanya vizuri, utafanikiwa na sio kuteseka." Lakini sivyo Biblia inavyofundisha.

Kwa hakika Mungu ana uwezo wa kutulinda kutokana na mateso yote, lakini anatuwezesha kupitia mambo fulani. Kila jaribio Mungu anaruhusu, ni uwekezaji anayefanya ndani yetu, mazoezi ya mafunzo ambayo ni madhumuni ya Mungu. Sikiliza kile ambacho mtunga-zaburi anasema, "Kwa maana umetupima, Ee Mungu,  Umetufanya kama fedha iliyosafishwa" (Zaburi 66:10).

Download PDF