FURAHA YENYE KUANGAZIA | World Challenge

FURAHA YENYE KUANGAZIA

David Wilkerson (1931-2011)March 7, 2018

Daudi alitangaza kwa ujasiri, " Umutumaini [Mungu ndiye] aliye afya ya uso wangu" (Zaburi 42:11). Tunapozungumzia uso, tunazungumzia usoni wa uso, hata lugha ya mwili na sauti ya sauti. Daudi anasema kitu muhimu sana hapa. Uso wako ni kama bendera ambayo inatangaza kinachoendelea ndani ya moyo wako - furaha yote au shida inaonekana pale.

Wakati akili yako imefungwa na wasiwasi wa maisha, unaweza kuwa na tamaa ya kuchunga au hata kupungua. Kwa bora, unaweza kuonekana kuwa na wasiwasi, na uso uliozunguka na kuonekana huzuni.

Ninamshukuru Mungu kwa wokovu wake mkuu - kwa kutuokoa - lakini wengi wetu tunahitaji Roho Mtakatifu kuinuliwa kwa sababu nyuso zetu zinatoa ujumbe usiofaa kwa ulimwengu. Unahitaji kuwa na ufahamu kwamba uso wako unaonyesha kinachoendelea ndani ya moyo wako - ni kipimo cha nafsi yako!

"Hekima ya mtu humng’azia uso wake, na ugumu wa uso wake hubadilika" (Mhubiri 8:1). Ninachukua hekima kama ilivyotumiwa katika aya hii kwa maana ya Yesu Kristo. Hakika, uwepo wa Kristo katika moyo wako unaonesha mabadiliko ya moja kwa moja kwenye uso wako.

Kama vile wasiwasi na dhambi zinaweza kuimarisha uso wa mtu hivyo, pia, uwepo wa Bwana unaeza kuifanya iwe nyororo na kuifanya iangaze. Tunapotumaini kikamilifu katika Neno la Mungu na kupumzika katika upendo wake, muonekano wetu utapata mabadiliko; utulivu wa upole utaanza kuangaza kutoka kwa uso wetu. Wakati Hana alipokuwa ameweka mzigo wake, uso wake haukua tena na huzuni (angalia 1 Samweli 1:18). Furaha imetolewa kutoka kwake! Na Stefano aliposimama mbele ya watu wenye hasira, watu wenye hasira katika ya Jopo la Mahakama, waliona uso wake ukionekana kama "uso wa malaika" (Matendo 6:15). Stefano alisimama kati ya wasioamini na nuru ya Yesu Kristo - na tofauti ilikuwa wazi kwa wote!

Ninakuhimiza kuruhusu uso wako uongee uaminifu wa Mungu katika maisha yako leo.

Download PDF