FURAHI WAKATI NJIA NI MBAYA | World Challenge

FURAHI WAKATI NJIA NI MBAYA

Tim DilenaOctober 12, 2019

"Ndugu wapendwa, je! Maisha yenu yamejaa ugumu na majaribu? Basi furahi, kwa kuwa wakati njia ni mbaya, uvumilivu wako una nafasi ya kukua. Kwa hivyo ikue, na usijaribu kutoa shida zako. Kwa maana uvumilivu wenu utakapokuwa umejaa maua kabisa, ndipo utakapokuwa tayari kwa kitu chochote, uwe na tabia kamili, yenye kujaa na kamili” (Yakobo 1:2-4).

Yakobo anatoa agizo hapa: "Furahi wakati njia ni mbaya." Anaendelea kusema kwamba ukitii jambo hili muhimu, uvumilivu wako utakuwa na nafasi ya kukua na utakuwa tayari kwa chochote!

Kila mtu anatafuta njia ya kuishi maisha ya furaha. Kwa kweli, wakati Chuo Kikuu cha Yale kilitoa kwa darasa katika mtaala wake unaoitwa "Jinsi ya kuishi Maisha ya Furaha," nusu ya ya kikundi cha wanafunzi walisayini kwa kujiandikisha. Darasa hilo, Psych 157, lilikuwa ni darasa lipata umaarufu katika historia ya shule hiyo.

Toleo moja la Yakobo 1:2 linasomwa, "Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furahatupu, kila mnapoangukia katika majaribu ya aina nyingi". Neno fikiria halisi linamaanisha kufikiria mbele. Usikate tamaa kwa sasa - sasa; fikiria juu ya kile utachokabiliana wakati ujao. Hii ni kubwa kwa sababu anachosema Yakobo hapa ni, "Nataka utambue kuwa mwisho wa mahali unapoenda kuna kusudi. Kitu kizuri kiko upande mwingine."

Petro anasema, "Kwa hivyo furahi kweli! Kuna furaha njema mbele, ijapokuwa sasa kwakitambo kidogo”(1 Petro 1:6). Tunachoweza kujifunza kutoka kwa Yakobo na Petero ni kwamba mbingu sio eneo. Mbingu ni motisho kwa sisi sasa; wazo la wakati ujao tunapokuwa kwenye mapambano ya sasa. Ikiwa tunathamini nyenzo na za mwili zaidi kuliko za kiroho, hatutaweza "kuhesabu furaha yote." Ikiwa tunaishi kwa hali ya sasa na kusahau siku za usoni, basi majaribu yatatufanya tuwe na uchungu, sio bora.

Ni muhimu sana kuelewa kuwa unapojaribiwa, majaribio yako hayatachukua kutoka kwako, yanazalisha ndani yako - ambayo ni ya kushangaza sana.

Mchungaji Tim mchungaji wa kanisa la mji wa katikati huko detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko brooklyn tabernacle mjini NYC kwa miaka mitano. Yeye na mkewee Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF