HAKUNA MABADILIKO YA MAOMBI | World Challenge

HAKUNA MABADILIKO YA MAOMBI

David Wilkerson (1931-2011)September 13, 2019

"Walileta wagonjwa barabarani na kuwaweka kwenye vitanda na viti, ili angalau kivuli cha Petro kimwaangukie wengine wao" (Matendo 5:15).

Mitume waliishi na kuhudumu katika ulimwengu wa miujiza. Hata wasio mitume, kama Stefano na Filipo, ambao walikuwa wanagawa chakula mezani, walikuwa na nguvu katika Roho Mtakatifu, wakifanya miujiza na kuchochea miji yote. Petro alikuwa amejaa Roho Mtakatifu hata wagonjwa waliletwa barabarani kwenye vitanda na viti ili kivuli chake kiangukie juu yao ili wapate uponyaji. Haikuwa kawaida kuona vilema vikipona na kuruka kupitia hekalu.

Je! Kwa nini hatuoni nguvu kama hiyo ya kimiujiza? Mungu hajabadilika! Mitume walijua gharama ya muujiza na walilipa kwa hamu. Tuna ahadi sawa na mitume na Mungu yuko tayari kuhamia kwa njia hiyo tena. Tunahitaji zaidi kutoka kwa Yesu - zaidi ya nguvu zake za kuokoa, zaidi ya miujiza - kuliko kizazi chochote kilichopita.

Je! Ni kwanini Mungu alijibu kwa miujiza mitume? Kwa sababu walipewa kuwa na maombi! Kitabu cha Matendo ni akaunti ya wanaume na wanawake watakatifu wanaotafuta uso wa Bwana. Kuanzia mwanzo hadi mwisho, inasimulia jinsi maombi alivyomsukuma Mungu, iwe katika chumba cha juu, gerezani, au katika nyumba fulani ya siri. Waliomba bila kukoma, wakitumia masaa na siku wakiwa wamefungiwa ndani na Mungu hadi walipopata mwongozo wazi na kamili. Na ni maelezo gani ya ajabu ambayo Mungu aliwapa!

Kwa kusikitisha, waumini leo wamefundishwa “kuchukua kila kitu kwa imani,” kwa hivyo huwa huwa wanaomba mala chache. Usidanganyike. Unaweza ukapokea neno moja wazi kutoka kwa Mungu kama mitume walivyofanya ikiwa unatafuta uso wake katika maombi kwa nguvu. Hakuna mbadala wa wakati uliotumika katika uwepo wa Mfalme. Ana hamu ya kukuonyesha upendo wake, rehema, neema na nguvu. "Kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana" (Yakobo 5:16).

Download PDF