HALI YA MOYO | World Challenge

HALI YA MOYO

David Wilkerson (1931-2011)May 2, 2018

"Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba; mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke; kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga; mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka ; nalo anguko lake likawa kubwa" (Mathayo 7:24-27).

Yesu anaonyesha hapa kwamba nyumba pekee ambayo itasimama juu ya dhoruba inayokuja imeanzishwa kwenye misingi imara. Nyumba ambayo Yesu anazungumzia ni kutembea kwake pamoja naye. Tunajenga msingi wa kumjua Kristo, ya kuelewa njia zake. Tunajenga katika imani yetu sifa fulani ambazo zitaamua jinsi tunavyoitikia chini ya shinikizo.

Wakristo wengi husema, "Naam, mimi ni mwamini. Nimejenga juu ya Mwamba." Hata hivyo, hawajui maana ya neno hili, na watakuwa na mshtuko mkubwa wakati uhusiano wao na Yesu hauwezi kuvumilia dhoruba. Watakuwa wataonekana hazarani kama hawana msingi!

Hatuwezi kuelewa mfano huu isipokuwa tunaelewa kuwa ni kuhusu utii! Yesu anasema juu ya mtu anayeisikia Neno lake na anafanya, ambaye anamtii, anayefanya amri zake. Anaelezea maisha - kutembea kwa jumla, utiifu kamili kwa Neno lake. Hiyo ndiyo kuwa msingi wetu!

Kwa kweli, Yesu mwenyewe ndiye mwamba wetu, lakini sio maana kamili ya "mwamba" kama alivyotumia hapa katika mfano huu. Wengine wanadai kuwa wamejenga juu ya Kristo kama mwamba wao huenda haukujengwa vizuri. Mwamba huu ni hali ya moyo na inawakilisha nia za misingi ambayo utii wetu kwa Mungu unatoka.

Download PDF