HAMU HALISI YA KUMPENDEZA MUNGU | World Challenge

HAMU HALISI YA KUMPENDEZA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 3, 2018

"Na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyo nifundisha ndivyo ninenavyo. Naye aliye nituma yu pamoja name, hakuniacha peke yangu; kwa sababu nafanya sikuzote yale yampendezayo." (Yohana 8:28-29).

Yesu alifanya kila kitu kutokana na radhi kwa Baba yake wa mbinguni. Ni muhimu kuelewa lengo ambalo utii wetu unapatikana, kwa sababu ikiwa moyo wetu si safi, kila kitu hakitastahili.

Fikiria baba wa mtoto wake kijana aliyepaswa kurekebesha mtoto wake. Hali hiyo inaweza kuwa mbaya kama baba anavyompinga mwanawe juu ya marafiki mbaya, tabia mbaya, uchaguzi usiojali. Kisha baba hutoa suala la mwisho: ama kubadili tabia yako au kupata nafasi nyingine ya kuishi. Mwana hujibu kwa njia moja kati ya hizi mbili: yeye husababisha marekebisho kwa roho iliyojeruhiwa na kubadilisha tabia yake kwa hiari au anajisikia tabia yake kwa ukatili ili kuepuka adhabu.

Utii wa mtoto aliyevunjika moyo haufai kwa sababu kufuata kwake kunatokana na hofu ya ghadhabu ya baba yake. Hakuna radhi au upendo katika hatua; kinyume chake, ana hasira na hasira kwa sababu anajua kwamba baba yake anavunja uhuru wake na kujaribu kuharibu maisha yake.

Ukweli wa kusikitisha ni, Wakristo wengi katika siku hizi za mwisho wanamtii Mungu tu kwa sababu wanaogopa watakwenda kuzimu ikiwa hawapendi hilo. Wanaogopa hasira ya Baba na utii wao kwao ni "kisheria" tu. Hawana hamu ya kweli ya kumpendeza.

Nia ya Yesu ya kumpendeza Baba yake ilitoka katika uhusiano wake pamoja naye. Alijifunga mwenyewe katika sala na sala yake moja kubwa ilikuwa, "Baba, unataka nini? Nini kitakuletea radhi? Ninaweza kufanya nini kutimiza tamaa ya moyo wako?"

Hiyo ni mtazamo wa mtu ambaye ana Roho ya Kristo!

Download PDF