HATA KWENYE SIKU YAKO MBAYA ZAIDI | World Challenge

HATA KWENYE SIKU YAKO MBAYA ZAIDI

Gary WilkersonMay 13, 2019

Mtakatifu na kupakwa mafuta- haya ni mambo mawili muhimu ya maisha ya Yesu yanatakiwa kuwa sehemu ya maisha yetu pia. Tumeitwa kuwa watakatifu na watiwa mafuta lakini Wakristo wengine wanaweza kutishwa na hili. "Ninaishi maisha ya kimaadili na ninafanya kadili ninavyoweza ili niwe mtu wa Mungu - lakini mtakatifu? Na kupakwa mafuta? Je, hilo linawezaje kutokea, kwa kuzingatia kushindwa kwangu kwote?"

Muja kwamoja kutoka kwa maandiko ya Petro, huja maagizo haya: "Kwa maana imeandikwa, Mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu" (1 Petro 1:16). Njia pekee ambayo hii ingewezekana kukamilika, ni kama Yesu angetupatia utakatifu wake na upako. Na ndivyo alivyofanya kupitia sadaka yake kamili kwa ajili yetu!

Kwa miaka thelathini na mitatu, Kristo aliishi duniani, akionyesha kikamilifu nia zisizo na doa, hotuba, na matendo. Ikiwa angekuwa na hatia ya dhambi moja tu, hangeweza kulipa dhambi zetu zote. Lakini kwa njia ya maisha yake kamili duniani, malipo yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote ni kamili na hazina mwisho.

Kazi ya Kristo kwa ajili yetu - kusulubiwa kwake, kifo, na ufufuo - alifanya zaidi kuliko kututakasa dhambi. Yeye pia alitupa haki yake. Fikiria juu ya jambo la kushangaza hili: Wakati dhambi zetu zote ziko juu yake, haki yake yote iko juu yetu. Moja ya dhambi tunapaswa kutakaswa ni imani kubwa kwamba tabia yetu inatufanya tuwe wenye haki. Hatuwezi kamwe kupata njia yetu kwa kiwango cha juu cha haki; tunafanywa kuwa wenye haki kupitia yeye tu.

Paulo anashuhudia, "Mimi sijui tena juu ya haki yangu kwa kuitii sheria; Badala yake, ninakuwa mwenye haki kupitia imani katika Kristo. Kwa maana njia ya Mungu ya kutufanya tuwe na haki inategemea imani" (Wafilipi 3:9, NLT).

Labda unajisikia kuwa mtakatifu siku ambazo unafanya vizuri; wewe ni muabudu na kumuaza Mungu kwa kila njia. Lakini usikoseye kwamba kwa hali ya utakatifu kwa sababu huwezi kamwe kuwa mtakatifu sana kuliko damu ya Yesu inavyokufanya, hata siku yako mbaya zaidi. Kwa uwezo wake, wewe ni shahidi wake anayostahili, si tu wakati mzuri lakini na wakati mbaya. Sadaka yake inakuokoa na dhambi na inakufanya uwe mwenye haki.

Download PDF