HATARI KUBWA YA KUTOKUAMINI | World Challenge

HATARI KUBWA YA KUTOKUAMINI

David Wilkerson (1931-2011)March 5, 2021

"Na ni akina nani aliapa kwamba hawataingia katika pumziko lake, ila kwa wale ambao hawakutii? Kwa hivyo tunaona kwamba hawangeweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini…. Jihadharini, ndugu zangu, kusiwe na mtu yeyote miongoni mwenu mwenye moyo mbaya wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai” (Waebrania 3:18-19,12).

Waebrania wanaonya kanisa la Agano Jipya kuzingatia mfano wa Israeli. Fikiria kile kilichotokea kwa kizazi kisichoamini ambacho kilirudishwa nyikani. Mungu aliwaambia waziwazi kwamba mkono wake utakuwa juu yao. Kuanzia hapo na kuendelea, wanachojua ni shida na unene wa roho. Hawangeuona utukufu wake. Badala yake, wangezingatia shida zao wenyewe na kutumiwa na tamaa zao wenyewe.

Hiyo ndivyo inavyotokea kabisa na watu wote wasioamini: Wanaishia kula na ustawi wao wenyewe. Hawana maono, hawana maana ya uwepo wa Mungu, na hakuna maisha ya maombi. Hawajali tena majirani zao, au ulimwengu uliopotea, au mwishowe hata marafiki zao. Badala yake, lengo zima la maisha yao ni kwa shida zao, shida zao, na magonjwa yao. Wanaenda kutoka kwa shida moja hadi nyingine, wamefungwa kwa maumivu yao wenyewe na mateso. Na siku zao zimejaa machafuko, ugomvi, wivu na mafarakano.

Kwa miaka thelathini na minane, Musa aliangalia, kila mmoja, kila Mwisraeli katika kizazi kisichoamini alikufa. Alipotazama nyuma kwa wale waliopoteza maisha yao jangwani, aliona kwamba kila kitu ambacho Mungu alikuwa ameonya juu yake kilikuwa kimetokea. "Mkono wa Bwana ulikuwa juu yao, kuwaangamiza hata watakapomaliza" (ona Kumbukumbu la Torati 2). Mungu alisimamisha kusudi lake la milele kwa Israeli kwa miaka yote hiyo.

Vivyo hivyo leo, Wakristo wengine wanaridhika kuishi tu mpaka watakapokufa. Hawataki kuhatarisha chochote, kumwamini Mungu, kukua au kukomaa. Wanakataa kuliamini Neno lake, na wamekuwa wagumu katika kutokuamini kwao. Sasa wanaishi tu kufa.

Mpendwa, utaona tu utukufu wake wakati unatembea kwa utii. Chagua njia hiyo na upate uzima wa milele!

Download PDF