HAZINA NZURI YA MOYO | World Challenge

HAZINA NZURI YA MOYO

David Wilkerson (1931-2011)
February 14, 2018

Maneno unayozungumza yanaonyesha yaliyo moyoni mwako! "Kinywa cha mtu huyanena yaujazayo moyo wake" (Mathayo 12:34).

Wakati wowote niliposema kitu kibaya kama mtoto, mama yangu alinyoosha kinywa changu na sabuni. Lakini sio mdomo wangu uliohitaji kusafishwa, ilikuwa ni moyo wangu. Unaona, ulimi wako huongea tu kile kilicho moyoni mwako. Yesu alisema kuwa hotuba ya uhuru, isiyo na wasiwasi, inaweza kuja tu kwa moyo mbaya na mchafu.

Kama waumini, hatujachukulia kwa undani kile Bwana wetu amesema juu ya kupigia lugha zetu. Ameifanya suala la moyo - jambo la maisha na kifo. Sio tu ulimi wako usio na wasiwasi unapunguza kiroho chako kinachohesabiwa, pia hufanya uso wa ukweli usio na shaka kwamba moyo wako ni unajisi, unajisi.

Ikiwa unashika kwenye uvumi, maneno yasiyofaa, kukataa, uongo, lugha mbaya, ghadhabu ya ghadhabu, unaweza kuwa na hakika kwamba kitu kilicho moyoni mwako hakikuja kushughulikiwa na Roho Mtakatifu. Yesu anasema jambo hili kwa makini wakati anasema, "Ikiwa wewe hujali na ulimi wako - ugomvi, kulalamika, kunung'unika, kutetemeka - una shida kubwa ya moyo na inakwenda sana."

"Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema; na mtu mubaya katika akiba mbaya hutoa mabaya" (Mathayo 12:35).

Hakuna mtumishi au Mkristo hana msamaha kutoka kwa onyo hili la Bwana. Yesu anasema uangalie moyo wako, na kujua kwa nini unasema bila kujali. Usiwe mtu wakujishitukiza kuhusu maneno unayosema. Wakati Roho Mtakatifu akikuhukumu juu ya kitu ambacho umesema, nawahimiza kutubu na kisha kumruhusu kugeuza maneno yako mabaya kuwa baraka. Kurani na baraka haviwezi kuendelea na kinywa kimoja (ona Yakobo 3:10).

Siri ya kupata ushindi wa ulimi wako ni kumjua! Kuwa karibu na uwepo wake na umruhusu aoneshe yaliyomo ndani ya moyo wako.

Download PDF