HITAJI LA KILA SIKU KWA AJILI YA KRISTO | World Challenge

HITAJI LA KILA SIKU KWA AJILI YA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2020

Katika taifa hili lote, Wakristo wanaomba uamsho. Wengi wanatarajia kuwa Roho Mtakatifu angeanguka juu ya jamii yao na kugeuza umati kama Mungu anavyowafuta wenye dhambi ndani ya makanisa yao. Wanahisi kuwa kwa sababu wamefunga na kuomba, Mungu atatuma uamsho moja kwa moja. Lakini Mungu anajibu, "Hapana, sikucheza mchezo huo. Lazima uchukue jukumu la kibinafsi kwa ushuhuda wako wa mimi. Lazima uwe mwangazaji wa Mwanangu na unijulishe kwa familia yako, marafiki, majirani na wafanyikazi wenzako."

Kwa ufupi, uamsho huanza wakati wale walio karibu nawe wanamuona Yesu ndani yako. Je! Tunawezaje kuangaza kuwa udhihirisho wa ukweli? Je! Maisha yetu yanawezaje kuwa picha za wazi za Yesu hivi kwamba tunazalisha wengine dhamira na njaa kwa Mungu?

Ufunguo unaweza kupatikana katika Ezekieli 44. Wakati Ezekieli anaangalia unabii katika siku za mwisho, anaona aina mbili za ukuhani zilizopo kanisani. Mojawapo ni ukuhani wa Zadoki mwenye haki - Zadoki, mhudumu wa kiungu aliyetumikia Israeli wakati wa utawala wa Daudi, alibaki mwaminifu kwa Daudi katika nyakati nzuri na mbaya, na aliishi maisha safi ambayo yalikuwa mfano kwa makuhani wengine wote. Halafu kuna ukuhani wa Eli - Eli, kuhani asiye mwaminifu ambaye aliruhusu ufisadi uingie ndani ya nyumba ya Mungu. Hakuwa mwaminifu kwa Neno la Mungu, laini juu ya dhambi, wavivu juu ya utakatifu, na huduma iliyokuwa chini yake iliharibiwa na hisia za kupenda na ulimwengu.

Lazima tuwe kama wana wa Zadoki ambao huja kwenye meza ya Mungu kumwabudu: "Watasimama mbele yangu ili wanipe mafuta na damu" (Ezekieli 44:15). Mafuta Ezekiel anataja hapa anawakilisha sehemu bora ya toleo - na Mungu anataka sehemu bora ya maisha yetu.

Damu ambayo Ezekieli anasema inawakilisha maisha ambayo hutolewa kwa Mungu kwa kujitolea kabisa. Kwa asili, tunamhudumia Bwana kila wakati tunapotegemea nguvu ya damu ya Kristo, katika kila hali na shida. Kutumia damu ya Yesu sio uzoefu wa wakati mmoja tu, ni hitaji la kila siku. Tunatoa wito kwa nguvu ya damu yake kila wakati tunapohitaji uponyaji, amani ya akili, utakaso kutoka kwa dhambi, naye anatujibu.

Kufanya mambo haya hufanya Yesu adhihirike kabisa katika maisha yako. Naomba ujazwe nguvu ya Roho Mtakatifu, ukiwagusa wale walio karibu na wewe na kuujulisha upendo wa Yesu. Hii ndio italeta uamsho wa kweli.

Download PDF