HITAJI LETU LA USHIRIKA WA KIMUNGU | World Challenge

HITAJI LETU LA USHIRIKA WA KIMUNGU

David Wilkerson (1931-2011)July 8, 2020

Yesu alisema, "Mimi ni mkate wa uzima ... Mimi ndimi mkate hai ambao umeshuka kutoka mbinguni ... yeye anaye juu yangu ataishi kwa sababu Yangu '(Yohana 6:35, 51, 57). Picha ya mkate hapa ni muhimu. Bwana wetu anatuambia, "Ikiwa unakuja kwangu, utalishwa. Utaambatanishwa nami, kama kiungo cha mwili wangu. Kwa hivyo, utapokea nguvu kutoka kwa nguvu ya uzima iliyo ndani yangu. " Kwa kweli, kila kiungo cha mwili wake kinapata nguvu kutoka kwa chanzo kimoja: Kristo, kichwa. Kila kitu tunachohitaji kuishi maisha ya kushinda hutiririka kutoka kwake.

Mkate huu ndio unaotutofautisha kama viungo vya mwili wake. Tumewekwa kando na ubinadamu wote kwa sababu tunakula kutoka mkate mmoja: Yesu Kristo. "Sisi sote tunakula mkate mmoja" (1 Wakorintho 10:17).

Mtume anaonyesha, "Sisi, kwa kuwa wengi, ni mwili mmoja katika Kristo, na mmoja mmoja viungo vya mwenzake" (Warumi 12:5). Kwa maneno mengine, hatujaunganishwa tu na Yesu, kichwa chetu, lakini tumeunganishwa pia. Ukweli ni kwamba, hatuwezi kushikamana naye bila pia kuunganishwa na ndugu na dada zetu katika Kristo.

Tumeunganishwa pamoja sio tu na hitaji letu la Yesu, lakini na hitaji letu kwa kila mmoja. Paulo anasema, "Jicho haliwezi kusema kwa mkono, 'Sina haja nawe'; wala kichwa tena kwa miguu, 'Sina haja na wewe'” (1 Wakorintho 12:21). Kumbuka nusu ya pili ya aya. Hata kichwa hakiwezi kumwambia mtu mwingine, "Siitaji wewe." Taarifa ya ajabu sana. Paulo anatuambia, "Kristo hatamwambia mtu yeyote wa mwili wake, 'Sina haja na wewe.'" Kichwa chetu kinajiunganisha na kila mmoja wetu; zaidi ya hayo, anasema sisi sote ni muhimu, hata muhimu, kwa utendaji wa mwili wake.

Ni muhimu sana kukusanyika pamoja kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kila mmoja. Kama ndugu na dada katika Kristo tunapaswa kuwafikia wengine kwa upendo na kujali, kutafuta ushirika na wengine, na kusaidiana katika sala.

Download PDF