HUDUMA KUU YA MAOMBI | World Challenge

HUDUMA KUU YA MAOMBI

David Wilkerson (1931-2011)April 8, 2020

Fikiria ni mara ngapi sala zetu huzingatia mahitaji yetu: ukuaji wetu wa kiroho na mahitaji ya familia na marafiki. Tunaweza kutumia wakati wetu mwingi wa maombi kumtafuta Bwana juu ya matembezi yetu ya kibinafsi naye: kufanywa watakatifu; kuwa na mamlaka juu ya dhambi; kupokea mwongozo wa maisha; kuwa na upako wake. Na tunafurahia ushirika mtamu pamoja naye, tukimwabudu kimya kimya na kuburudishwa mbele yake.

Lakini kulingana na Neno la Mungu, ushirika mtamu hautoshi. Ndio, ni siri ya ukuaji wa kiroho lakini ikiwa tutaenda kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa muundo na mahitaji yetu ya kibinafsi, tunakuwa wabinafsi. Paulo anatupa mfano wa hii. "Maana ndugu hatutaki msijue habari ya shida yetu iliyotufikia kwetu Asia: ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa  kuishi" (2 Wakorintho 1:8). Paulo alikuwa akiwaambia watu hawa watakatifu, "Mgogoro wetu ulikuwa mzito sana, karibu kunikandamiza zaidi ya uvumilivu wangu."

Aliendelea, "Kwa maana hata tulipoku Makedonia, miili yetu haikupata nafuu; ... Nje kulikuwa na migogoro, ndani kulikuwa na hofu" (2 Wakorintho 7:5). Ingawa Paulo alikuwa mtu hodari wa maombi na alikuwa na ujasiri mkubwa kwa Bwana, alivumilia nyakati za shida. Alimgeukia Bwana na ahadi zake lakini pia aliungwa mkono na maombi na "wasaidizi" - "[Mungu] aliyetukomboa ... ambaye tunamtegemea kuwa Yeye atatukomboa, nyinyi pia mnasaidia pamoja katika maombi kwa ajili yetu" (2) Wakorintho 1:11).

Moja ya mahitaji makubwa sana katika Mwili wa Kristo leo ni huduma ya kuwa msaidizi wa maombi. Mara nyingi Paulo aliuliza, hata aliomba, kwa maombi: "Sasa nawasihi, ndugu, kupitia Bwana Yesu Kristo, na kwa upendo wa Roho, ili mjitahidi pamoja nami katika maombi kwa Mungu kwa ajili yangu, ili niokolewe." (Warumi 15:30-31).

Unaweza kuanza huduma ya kuwa msaidizi wa maombi leo. Muamini Roho Mtakatifu ili akuonyeshe mahitaji ya wengine, na anza kumuuliza Mungu kukidhi mahitaji yao.

Download PDF