HURUMA KATIKA MATESO | World Challenge

HURUMA KATIKA MATESO

David Wilkerson (1931-2011)January 15, 2020

Kuna "Roho Mtakatifu kama shule ya huruma" ambayo ina watakatifu walijaribiwa walioteswa sana, wakivumilia majaribu, mateso na kutendewa vibaya. Bibilia inazungumza juu ya "ushirika wa mateso yake" (Wafilipi 3:10) - ushirika wa mateso ya pamoja. Yesu alianzisha shule hii na alithibitisha kwamba inawezekana kuvumilia kila aina ya ugumu na kuhitimu kama mshindi.

Yesu alikataliwa, aliaminiwa, alinyanyaswa, alidharauliwa, akashtakiwa kwa mwongo. Alijua ni nini kuwa na upweke, njaa, umsikini, kutopendwa, aibu, dharau, uongo, mwenye chuki; aliitwa muongo, udanganyifu, nabii wa uwongo. Familia yake mwenyewe ilimuelewa vibaya; marafiki zake waliowaamini sana walipoteza imani kwake; wanafunzi wake walimwacha, wakakimbia; na, mwishowe, alitemewa mate, akakimbiya, na kuuawa.

Kwa kweli Yesu ana huruma kwa ajili ya maumivu yetu na mateso yetu yote, kwa sababu aliapitia yeye mwenyewe. "Kwa kuwa hatuna Kuhani Mkuu asiyeweza kuchukuwana nasi katika mambo ya udhaifu wetu, bali yeye alijaribiwa kwa nguvu zote kama sisi, lakini bila kufanya dhambi" (Waebrania 4:15).

Unaweza kumpenda Yesu sasa kuliko hapo awali, lakini pia unaweza kuwa unapitia machungu na majaribu. Unaweza kuwa na hakika sana kuwa Mungu ana kusudi la kimungu nyuma ya kila mmoja. Wayahudi waliamini kuwa ikiwa Mungu amefurahishwa na wewe, ungebarikiwa kila wakati na kamwe hutateseka. Kwa sababu ya hii, Paulo hakutaka waongofu wafadhaike na shida zilizokuwa zikizunguka pande zote. Ripoti za mateso yake zilienea kupitia makanisa kwa hivyo aliandika, "Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi; kwa maana nyinyi wenyewe mnajua ya kuwa tumeteuliwa kwa hii. Kwa maana tulipokuwa kwenu, tuliwaambia hapo tangu zamani kwamba tutapata dhiki” (1 Wathesalonike 3:3-4).

Sio mateso yenyewe ambayo yanatufundisha; badala yake, ni kuelewa na kukubali kwamba ni kutoka kwa mkono wake, kwa madhumuni yake, kwa faida yetu. Kumbuka, Neno la Mungu linasema, "Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humwokoa kutoka hayo yote" (Zaburi 34:19).

Usishangae wakati unateseka! Lakini uhakikishwe kuwa Mungu hujidhihirisha kuwa mwaminifu na yeye hutoa maisha yote kutoka kwa kifo. Yesu alisema, "Katika ulimwengu utakuwa na dhiki; lakini jipe ​​moyo, nimeushinda ulimwengu” (Yohana 16:33).

Download PDF