HURUMA YA MUNGU HUCHELEWESHA HUKUMU | World Challenge

HURUMA YA MUNGU HUCHELEWESHA HUKUMU

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2020

 

Katika Israeli ya zamani, sanduku la agano liliwakilisha rehema ya Bwana, ukweli wenye nguvu ambao ulikuja kumwilishwa ndani ya Kristo. Tunapaswa kupokea rehema yake, tutegemee damu inayookoa ya rehema yake, na kuokolewa milele. Kwa hivyo, unaweza kuibeza sheria, unaweza kubeza utakatifu, unaweza kubomoa kila kitu ambacho kinazungumza juu ya Mungu. Lakini unapodharau au kudhihaki rehema ya Mungu, hukumu inakuja-na haraka. Ikiwa unakanyaga damu yake ya rehema, unakabiliwa na ghadhabu yake mbaya.

Hiyo ndivyo ilivyotokea kwa Wafilisti wakati waliiba sanduku. Uharibifu wa mauti uliwashukia hata walipolazimika kukubali, "Hii sio bahati tu au tukio. Mkono wa Mungu uko wazi dhidi yetu." Fikiria kile kilichotokea wakati sanduku lilipelekwa ndani ya hekalu la kipagani la Dagoni, kumdhihaki na kumpa changamoto Mungu wa Israeli. Katikati ya usiku, kiti cha rehema juu ya sanduku kikawa fimbo ya hukumu. Siku iliyofuata, sanamu Dagoni alipatikana ameanguka kifudifudi mbele ya sanduku, kichwa chake na mikono yake imekatwa (ona 1 Samweli 5:2-5).

Mpendwa, hapa ndio mahali ambapo Amerika inapaswa kuwa leo. Tunapaswa kuhukumiwa zamani. Ninasema kwa wote wanaodhihaki na kupinga rehema ya Mungu: Endelea, jaribu yote unayotaka kulileta kanisa la Kristo chini ya nguvu ya ujamaa au ujuaji. Lakini ikiwa utakejeli huruma ya Kristo, Mungu atatupa nguvu zako zote na mamlaka yako chini. Yeremia anasema, "Ni kwa rehema za Bwana kwamba hatuangamizwi, kwa sababu rehema zake hazipunguki" (Maombolezo 3:22). Walakini wakati watu wanakejeli rehema hiyo kuu ambayo ni Kristo, hukumu ni hakika.

Ni rehema za Bwana tu ambazo huchelewesha hukumu. Na hivi sasa Amerika inafaidika na rehema hiyo. Kwa kushangaza, nchi yetu iko kwenye mbio na ulimwengu wote kuondoa Mungu na Kristo kutoka kwa jamii. Walakini Bwana hatadhihakiwa; rehema zake zinadumu milele, na anapenda taifa hili. Ninaamini ndio maana bado anamwaga baraka kwetu. Tamaa yake ni kwamba wema utuongoze kwenye toba (ona Warumi 2:4).

Hatupaswi kukata tamaa juu ya hali ya sasa huko Amerika. Tunahuzunika juu ya ufisadi mbaya, kejeli na dhambi, lakini tuna matumaini, tukijua Mungu yuko katika udhibiti kamili. Tunajua rehema za Mungu hudumu milele.

Download PDF