IBADA YA SANAMA WAKATI WA LEO | World Challenge

IBADA YA SANAMA WAKATI WA LEO

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2020

Katika wakati huu wa kisasa, tunaona kuwa ngumu kuelewa ibada ya sanamu ya Agano la Kale. Ni ajabu kusoma juu ya watu wenye akili wakipofushwa hivi kwamba waliabudu ibada ya sanamu zilizochapwa kwa miti, mawe na madini ya thamani. Lakini ilikuwa dhambi ya ibada ya sanamu ambayo ilileta hasira kali ya Mungu juu ya watu wake. "Kwa hivyo usiwaombee watu hawa ... kwa maana sitakusikiliza" (Yeremia 7:16).

Hili ni tamko la Mungu dhidi ya ibada ya sanamu katika Agano la Kale. Na bado anachukia ibada ya sanamu kama tu leo. Ibada mpya ya sanamu inafagia Amerika kote hivi sasa. Kuna taarifa za Mungu kuhamia katika sehemu tofauti za nchi lakini lazima uwe mwangalifu ni wapi unaenda na ni roho gani iko chini yako. Lazima uwe na utambuzi ili kuepuka kuangushwa katika ibada ya sanamu ambayo itakugeuza kutoka msalaba wa Kristo.

Msalaba - pamoja na matakwa yake na matumaini yake - ni moyo wa injili na ujumbe wowote au ibada yoyote lazima iwekwe juu yake. Bila msalaba, kilichobaki ni makapi - injili iliyopotoshwa ambayo ni kumtukana Bwana. Kuna wahudumu ambao ni wakuu, wenye kuelezea, wa kupendeza na wenye nguvu sana, lakini wanahubiri "injili tofauti."

Paulo aliona hii ikianza kutokea hata katika siku zake: "Nashangaa kwa kuwa mnamwacha yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, hivi karibuni, nakugeukia injili nyingine, wala si nyingine; lakini wapo wengine wanaowasumbua na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini hata kama ni sisi, au malaika kutoka mbinguni atawahubiri nyinyi injili yoyote kuliko isipokuwa hiyo tuliowahuburi tumekuhubirieni, na alaaniwe” (Wagalatia 1:6-8).

Msifuni Mungu kwa wahudumu wa kweli wa Kristo wanaotangaza injili ya msalaba kwa ujasiri. Wao ndio ngome dhidi ya ibada ya sanamu katika siku hizi za mwisho!

Download PDF