IKITOA HISIA ZA KUUMIZA KWA MUNGU | World Challenge

IKITOA HISIA ZA KUUMIZA KWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)July 18, 2019

"Basi, wekeni mbali uovu wote, udanganyifu wote, unafiki, wivu, na masingizio yote, kama watoto wachanga, munathamani maziwa safi ya neno, ili mweze kukua katika wokovu"  (1 Petro 2:1-2).

Usimshtaki Mungu kwa kutosikiliza maombi yako ikiwa una chuki dhidi ya mtu mwingine uliyewekwa ndani ya moyo wako. Kristo ameweka wazi miongozo wazi kwa ajili yetu - hatashughulikia mtu yeyote ambaye ana roho ya hasira na isiyosamehe. Tunapaswa "kuweka kando" mtazamo kama huo. Sheria ya sala ya Mungu ni wazi juu ya suala hili: "Basi, nataka (ninyi) wanaume muombe kila mahali, mkiinua mikono takatifu, bila ghadhabu na mashaka" (1 Timotheo 2:8).

Je! Una hisia ngumu ya kunung'unika ndani ya moyo wako? Usikitizame kama kitu ambacho unacho kama haki ya kujiingiza. Mungu huchukua mambo hayo kwa uzito sana na kutofautiana na msuguano kati ya ndugu na dada wa Kikristo lazima yahuzunishe moyo wake zaidi kuliko dhambi zote za wasiomcha Mungu.

Ukiwa unafikiri sala zako zinaweza kuzuia, hakikisha huwezi kunung'unika juu ya hisia zako za kuumiza au unyanyasaji kutoka kwa wengine. Shetani huwa mujanja kwa kuingiza Wakristo kuwa na hisia zaidi kwa hisia zao kuliko kusikiliza sauti ya Roho. Hii inaweza kusababisha roho ya kisasi na wakati nilazima iwe roho ya msamaha na upendo. Ndiyo, hata wale ambao wamekuumiza zaidi wanastahili msamaha kwa jina la Yesu.

Usiende juu ya kujisikia hisia za kuumiza na kulipiza kisasi, kisha uingie mahali pa siri ya maombi ya usiku na kutarajia muujiza wa ukombozi. Yesu alisema kuomba, "Utusamehe zambi zetu kama, kama tunavyowasamehe wadeni wetu" (Mathayo 6:12).

Muda ni mfupi na siku ya Bwana iko karibu. Fanya moyo wako kufuata maneno ya nabii Mika: "Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema; na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki, na kupenda rehema, na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako? "(Mika 6:8).

Download PDF