IKIWA UTAMWITA TU | World Challenge

IKIWA UTAMWITA TU

David Wilkerson (1931-2011)November 9, 2018

Katika miaka ya kwanza ya Kanisa, mateso makubwa yalifanyika. Katika kipindi hicho cha kutisha, mtume Yohana alichukuliwa kama mfungwa na kupelekwa Roma kabla ya kutupwa kwenye Kisiwa cha Patmo ili akufe. Patmos ilikuwa eneo ndogo, ambalo lililokuwa pekeyake na kutoishi watu isipokuwa tu wafungwa wengine wachache ambao walikuwa wamekimbilia huko.

Wakati Yohana alipobebwa Patmos, alisalia, akaachwa, akitengwa. Baadaye akaandika, "Nimetupwa Patmos kwa neno la Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo" (angalia Ufunuo 1:9).

Kwa nini Yohana, mwanafunzi wa Yesu, alipewa hukumu hiyo? Na kwa nini Roma, mtawala wa ulimwengu wa wakati huo, kwa kumtenganisha na ustaarabu? Kwa wazi, Roma ilimwona kuwa tishio, kwa vile alikuwa dhahiri maarufu kati ya Wayahudi na Wayunani.

Sasa, Yohana angeonekana kama kushindwa, ikiwa angepimwa na viwango vya sasa vya mafanikio, angezingatiwa kuwa hana thamani: hakuwa na kongamano, hakuwa na jengo la kanisa, hakuwa na pesa, hakuwa na gari, hakuwa na nyumba, hakuwa na nguo nzuri.

Lakini ni jinsi gani kila mtu angefanya makosa! Kitu cha ajabu kilichotokea kwa Yohana baada ya siku chache za kwanza kwenye Patmos. Alifanya uamuzi ambao uliathiri ulimwengu wote wa kanisa kwa milele. Kuweka tu, Yohana alikufa kwa mipango yake mwenyewe na mawazo ya huduma ya Mungu. Kwa kadiri alivyojua, uhamisho wake huko Patmos ilikuwa chaguo lake la mwisho lakini aliamua kuabudu Mungu. "Mimi nitakwenda kwa Roho na kujitoa kwa kutafuta uso wa Mungu. Sasa nina muda wa kumjua kuzidi kuliko nilikuwa na mjua hapo awali."

Uhai wa Yohana ulipunguzwa kuwa lengo moja: Yesu Kristo pekee. Na akasema, kwa kweli, "Yote nitakayehitaji ni sala, kuabudu na kufanya ushirika na Bwana." Ilikuwa huko Patmos ambapo Yohana alijifunza kuwa tegemezi kutoka kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Na habari njema ni kwamba baadaye, Yohana alipewa uhuru wake na maandiko yake akawa mwanga wa mafuta kwa ulimwengu.

Huna haja ya kuwa pekee ili ujitoe kabisa kwa ushirika na Bwana. Mungu atakutana na wewe popote ulipo, wakati wowote, mchana au usiku, ikiwa utamwita.

Download PDF