IMANI HALISI HUZA UPENDO | World Challenge

IMANI HALISI HUZA UPENDO

Carter ConlonOctober 17, 2020

Katika Luka 4:18-19 Yesu alinukuu maneno ya Isaya 61:1, akisema, "Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili nitangaze habari njema kwa maskini. Amenituma kutangaza uhuru kwa wafungwa na kupona tena kwa vipofu, kuwaweka huru walioonewa, kutangaza mwaka wa neema ya Bwana”.

Yesu alisimama katika sinagogi, akafungua Maandiko, na kimsingi akasema, "Roho wa Mungu yu juu yangu kwa ajili yako, na wewe, na wewe, na wewe ..." Hakukuwa na sababu nyingine ambayo Roho alikuwa juu yake isipokuwa kupunguza mateso ya wanadamu. na kwa ukombozi wa ubinadamu ulioanguka. Hamu ya Yesu ilikuwa kuleta watu walioanguka katika maarifa ya Mungu na, mwishowe, kurudi kuishi na Mungu kwa umilele wote.

Nimekuwa nikiamini kila wakati haiwezekani kusema kwamba "Kristo ni wangu, na mimi ni wa Kristo" bado nibaki kujishughulisha. Mtume Paulo, akiandika katika 2 Timotheo, alionya kwamba nyakati za hatari zitakuja. "Watu watakuwa wanaojipenda wenyewe," aliandika  (2 Timotheo 3:2). Upendo huo wa kibinafsi ungekuwa msingi wa kila kitu kingine ambacho alikuwa karibu kuandika. Kujipenda wenyewe na kujipa umashuhuri maishani moja kwa moja inamaanisha kuwa uhusiano wetu na wengine ni aina ya dini ambayo haina nguvu ya Mungu. Paulo mwishowe anasema jiepushe na dini ya kujitakia. Imani yoyote inayotegemea maisha ya Yesu Kristo ndani yetu lazima iishi kwa faida na kwa ajili ya watu wengine.

Tunaweza kujua kwa kiwango kikubwa moyo wa Mungu kwa watu. Marko 8:23-26 inarekodi hadithi ya Yesu akimwongoza yule kipofu mbali na kijiji cha Bethsaida ili kurudisha kuona kwake, ambayo nadhani inawakilisha kuongoza watu mbali na utamaduni ambao unazuia na hata kujaribu kuteka upendo wa Mungu na kutoa sifa kwa wanadamu kwa mambo ambayo Mungu hufanya. Yote ni juu yangu, mimi mwenyewe, na mimi, bila nafasi iliyobaki kwa Mungu.

Macho ya kipofu huyu yalirudishwa kidogo mwanzoni. Haikuwa mpaka Mungu amguse mara ya pili ndipo alipoona wazi. Ndivyo inavyofanya kazi mara nyingi katika kutembea kwetu na Mungu. Anaendelea kugusa macho yetu na mioyo yetu mara nyingi inahitajika mpaka tuone wazi na kupenda kwa hiari, kwa dhati, na kwa kweli.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001. Mnamo Mei 2020 alibadilisha jukumu la kuendelea kama Mkuu wa Kanisa Kuu la Times Square, Inc.

Download PDF