IMANI INAYOTEMBEYA | World Challenge

IMANI INAYOTEMBEYA

Gary WilkersonOctober 21, 2019

"Mtu mmoja mwenye fahali alisafiri kwenda nchi ya mbali, ili ajipatie mwenyewe ufalme halafu arudi" (Luka 19:12).

Yesu anasema mfano wa mtu wa fadhili aliyekabidhi baadhi ya watumishi wake pesa sawa ili waweze kuzishughulikia wakati yeye alikuwa safarini. Aliporudi, bwana aliuliza uhasibu kutoka kwa watumishi ili kutathmini jinsi kila mmoja amekuwa mwaminifu katika mgawo wake.

Mtumwa wa kwanza aliripoti kwamba alikuwa amewekeza uwekezaji mzuri na alifurahiya faida. "Bwana, fungo lako limeleta faida ya mafungu kumi na zaidi" (Luka 19:16). Mtumwa huyu alilipwa sana kwa sababu ya ujuzi wake mwenye busara. Vivyo hivyo, pili iliripoti mafanikio na alipewa thawabu. Lakini, mtumwa wa tatu alikuwa ameliweka kwa salama kwa sababu aliogopa bwana wake, na alihukumiwa kwa ukali na mtu huyo marufu (ona Luka 19:18-26).

Mfano huu wa Yesu unaonyesha aina mbili za mazingira na aina mbili za wanaume. Aina moja ni kujenga mazingira ya imani, kwani anaamini Mungu anasonga kati yake na atafanya mambo makubwa. Lakini aina nyingine inawakilisha huduma ya woga ambapo Bwana huonekana kama msimamizi wa kazi.

Mtu anayetembea kwa tuhuma akihofia zawadi zake hatakubaliwa na Mungu. Yeye ni mwangalifu na mwenye kihafidhina. Mhudumu kama huyo anaishi kwa hofu na anaogopa kila wakati kufanya kitu kibaya. Yeye anafanya bidii kupata upendo wa Baba yake lakini hana imani ya kutosha yenye kutembeya. Anahubiri mahubiri mazuri lakini hana maono.

Unaweza kuchagua ni mazingira gani unayetamani kuishi. Mwaminifu anayeishi katika mazingira ya imani humtukuza Mungu hata kama ana hali gani. Anajawa na furaha na sifa kwa Yesu kwa wema wake kwa sababu anajua dhambi zake zimeoshwa. Kwa upande mwingine, ni jambo la kusikitisha kuona Wakristo wenye woga ambao hawako huru kabisa kumwamini Baba yao mwenye upendo.

Ninakutia moyo umwamini Mwokozi wako na ukubali uhuru aliokupa. Yeye anataka uishi maisha tele na kushinda ndani yake, na anakualika uende mahali salama pa imani leo!

Download PDF