IMANI KAMILI NDANI YA BABA | World Challenge

IMANI KAMILI NDANI YA BABA

David Wilkerson (1931-2011)
March 9, 2018

Kiungo muhimu hayupo katika maisha yetu mengi, ambayo mara nyingi ndiyo sababu hatupati majibu ya sala zetu nyingi. Mpendwa, kwamba ukosefu wa kiungo ni imani. "Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao" (Waebrania 11:6).

Yakobo ni wazi sana katika maagizo haya: "Ila na aombe kwa Imani, pasipo shaka yo yote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana" (Yakobo 1:6-7).

Ikiwa mtu anacheza na mashaka, bila kujali ni mito mingapi ya machozi anayelia, yeye hatapata kitu chochote kutoka kwa Mungu. Bila shaka, Mungu anataka sisi kumlilia kutoka kwa ndani yetu. Lakini hasiki kilio chetu isipokuwa kianashindikizwa na imani!

Zaburi hujaa ushahidi wa Daudi ambaye alikuja kwa Mungu si kwa machozi bali kwa moyo kamili na ujasiri, na kuamini kote katika Baba yake. "Na ahimidiwe Bwana. Maana amesikiya sauti ya dua yangu; Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, name nimesaidiwa; basi, moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamushukuru" (Zaburi 28:6-7).

"Nafusi zetu zinamngoja [Bwana]; Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahisha, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu" (Zaburi 33:20-21).

Karibu kila wakati tunaposoma Daudi akililia Bwana kwa sala, tunasikia ushuhuda wake wa uaminifu. Unaweza kutumia masaa mengi kwa maombi, ukalia na kumsihi Mungu akupe yale aliyoahidi. Hatuwezi kufikiria uwezekano kwamba Mungu anaweza kuwa hasira na sala zetu. Hata hivyo, Neno ni wazi kwamba tunapaswa "kuomba kwa imani, bila shaka."

Wapenzi, ushikilie ukweli huu wa ajabu na kuruhusu Mungu akupeleke kwenye mahali mapya katika sala.

Download PDF