IMANI KWA AJILI YA HAIWEZEKANI | World Challenge

IMANI KWA AJILI YA HAIWEZEKANI

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2019

Musa aliwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri na walipofika kwenye Bahari Nyekundu, kiongozi alishika fimbo yake juu ya maji, na usiku kucha upepo mkali wa mashariki uligawanya bahari. Maji yalisimama kwenye ukuta kila upande ili Waisraeli waweze kuvuka kwenye nchi kavu. Wamisri walipowafuatilia, maji yaliwazidi na kuwafunika wote. Soma habari hii katika Kutoka 14:15-31.

Musa na wana wa Israeli walifurahi katika Bwana, na dada yake Miriamu akiongoza densi (ona 15:20-21). Lakini hata baada ya ushindi huu mkubwa, haikuchukua muda mrefu kabla ya hali mbaya kusababisha watu kulalamika dhidi ya Musa na Haruni. Kwa kusikitisha, wengi wa watu hawa ambao walikuwa wamevumilia mapigo ya Wamisri na wakamsifu Mungu kwa kuwaokoa katika Bahari Nyekundu hawakufika kwenye Nchi ya Ahadi. Badala yake, waliangamia katika jangwa lenye shida - yote kwa sababu ya mashaka.

Wapendwa, Nchi yetu ya Ahadi leo ni Yesu Kristo aliye hai ndani yetu. Yeye ndiye urithi wetu! Tunapopumzika katika uaminifu wake, tunafurahiya uwepo wake. Mungu hajawahi kamwe kuwa na kusudi kwetu sisi ili tukwame katika jangwa la utupu na ukame. Kupitia Mwana wake, ametupatia maisha tele - maisha yasiyokuwa na wasiwasi na uchovu ikiwa tutamwamini.

Hivi sasa unaweza kuwa kwenye vita vya maisha yako. Adui anakuja pande zote, na hata unajua una Mungu mwenye nguvu upande wako, unachoweza kuona ni vita mbele yako. Unauliza Mungu, "Kwa nini ulinileta kwenye mchanganyiko huu? Siwezi kuufanya."

Neno linakuhakikishia kuwa unaweza kuingia mahali penye kupumzika katika utimilifu wa Kristo. "Wacha tukaribie kwa moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, ikiwa mioyo yetu imenyunyizwa kutokana na dhamiri mbaya na miili yetu imeoshwa na maji safi" (Waebrania 10:22). Mungu anataka uje mahali pa amani. Yeye anataka upumzike kweli kwa nguvu na uwezo wake wa kukuokoa kutoka kwa mtego wote, kwa shida na majaribu - ikiwa utamwamini!

Download PDF