JE! MUNGU ANASIKIA MAOMBI YAKO? | World Challenge

JE! MUNGU ANASIKIA MAOMBI YAKO?

David Wilkerson (1931-2011)November 21, 2019

Muumini yeyote anayetaka kumpendeza Mungu kwa maisha yake ya maombi lazima kwanza atatue swali hili: "Je! Mungu anasikia kweli maombi yangu na anayajibu?" Wakati hili linaonekana kuwa swali rahisi - ambalo halipaswi hata kuulizwa - Wakristo wengi wangejibu mara moja, "Ndio, kwa kweli naamini Mungu anajibu maombi yangu." Lakini ukweli rahisi ni kwamba, wengi hawaamini kabisa.

Kuna wakati tunahisi kuwa Mungu hayupo kwenye maisha yetu, kwamba hasikilizi kilio chetu. Maswali na mashaka yapo ndani yetu na Bwana anataka kuyatatua katika roho zetu. Kwenye Luka 18:2-8, Yesu aliongea mfano juu ya mjane aliomuendea mala kwa mala hakimu asiye na haki ili afundishe wanafunzi wake "kwamba watu wanapaswa kuomba  kwa kutokata tamaa" (18:1).

Katika Jumuiya ya Wayahudi, jaji alitarajiwa kuwa hana ubaguzi, lakini jaji katika hadithi hii alikuwa mwenye kutokuwa na uwezo na asiye na sifa ya kazi hiyo. Hakika haki haikuhudumiwa. Kulingana na sheria ya Kiyahudi, wajane wanastahili kulindwa maalum chini ya mfumo wa haki, lakini jaji huyu alipuuza mjane aliyekuja kwake. Lakini, alikataa kukata tamaa na kuja mbele yake mara nyingi hivi kwamba alipoteza uvumilivu naye na kumpa jibu la ombi lake.

Mjane huyu alipata haki aliyokuwa akitafuta kwa sababu ya uimara wake! Yesu anafafanua katika aya ya 8 kwamba ikiwa hakimu asiyefaa, asiyemcha Mungu mwishoni hujibu kwa haki.  Je! Ni mala ngapi Baba yetu mwenye upendo, mtakatifu atawapatia watoto wake haki?

Wakristo wengi wanajua kuwa Mungu ana mahitaji yote, na wanakiri kuwa anajali, lakini hawajiamini kuwa yuko tayari kuja haraka kuwasaidia. Wakati Mungu hajibu kilio chao mara moja, wanafikiria vizuizi na vikwazo ndani yao wenyewe. Na wanafikiria aina zote za sababu ambazo lazima Bwana asiwe tayari kuwasaidia.

"Ooh, jinsi zilivyo zilivyo nyingi ambazo ulizowawekea kwa ajili ya wale wanaokuogopa, ambazo uliwaandalia wale wanaokutegemea" (Zaburi 31:19). Hakikisha kuwa Mungu amekupa yote unayohitaji ili uwe huru na uwe mshindi. Furahia katika Bwana kwa kuwa wewe unafurahisha nafsi yake. Haleluya!

Download PDF