JE! NAWEZA KUBADILIKA? | World Challenge

JE! NAWEZA KUBADILIKA?

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2020

Watu wengi huitikia vyema ushauri wa Wakristo kama njia ya kusaidia kuponya ndoa na nyumba. Kweli, leushauri nasaha umekuwa huduma kuu kanisani. Lakini wakristo wanaokua na wasiwasi zaidi hawajibu mashauri wanayopokea. Kwa nini? Kwa sababu pazia la kiroho limetulia juu ya macho yao - upofu kwa hatia yao wenyewe, na wanahitaji kubadilika. Na pazia hilo lazima liondolewe kabla mabadiliko yoyote awezekane katika maisha yao.

"Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huomdolewa. Basi Bwana ndiye Roho; na ambapo Roho wa Bwana yuko, hapo ndipo penye uhuru” (2 Wakorintho 3:16-17).

Bibilia inazungumza wazi na wote ambao wangemtii Bwana: "Huwezi kubadilishwa ikiwa utabaki kuwa kipofu kwa Neno la Mungu." Katika aya ya 16, "kugeuka" inamaanisha "kubadili njia." Kwa kifupi, Paulo anasema, "Lazima ukubali kwamba kozi unayochukua imeleta utupu, uharibifu, kukata tamaa."

Mabadiliko ni kazi ya Roho Mtakatifu pekee: "Je! Huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu?" (2 Wakorintho 3:8). Hatuwezi kubadilika sisi wenyewe; Roho wa Mungu tu ndiye anayeweza kutulinganisha na sura tukufu ya Kristo. Paulo alipata mabadiliko ya aina hii wakati alikuwa bado anajulikana kama Sauli, akitembea kwa njia ya kuelekea Damesko ili kuwatesa Wakristo huko. Bwana alimtenga na kuunda shida ili abadilishe kabisa maisha yake (ona Matendo 9).

Ili kuona mabadiliko, mambo kadhaa lazima yatokee. Kwanza, lazima ukue katika ufahamu wa huruma ya Mungu, ambayo inafuatwa na uhakikisho kwamba hautakata tamaa, haijalishi mambo mabaya yanakuaje. "Kwa hivyo, kwa kuwa tunayo huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatukupoteza moyo" (2 Wakorintho 4:1). Na hapo, lazima uachane kabisa na vitu vyote vilivyofichika maishani mwako: "Lakini tumekataa mambo ya aibu yariyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu  pamoja na uongo;  bali kwa udhihirisho wa ukweli tukijisifu kwa dhamiri ya kila mtu katika mbele ya Mungu” (4:2).

Mungu atakubadilisha wakati unatii Neno lake na nguvu ya kubadilisha ya Roho wake. Jishughulishe na mapenzi yake leo na umruhusu akufanye wewe kuwa mshindi. Kaa katika Neno lake, piga jina lake bidii, na umtumaini Roho Mtakatifu akubadilishe.

Download PDF