JE! NYINYI SIO MWENYE THAMANI ZAIDI KWAKE? | World Challenge

JE! NYINYI SIO MWENYE THAMANI ZAIDI KWAKE?

Gary WilkersonJuly 1, 2019

Kizazi kikubwa Kinachoingia sasa katika ujana kimejeruhiwa. Baadhi ya wanaume na wanawake hawa hua wamekua kama wenye hawana  baba au mama au labda mzazi amekuwa kana mushikamano wa kihisia. Wamekulia katika kutokuwa na mwelekeo wowote katika maisha na hawakuona uangalizi wa kujali unaotokana na Baba mwenye upendo wa mbinguni. Kwa sababu ya hili, wao wameacha ujumbe wa Kikristo kabisa.

Hata wale wanaotarajia tumaini ndani ya Yesu wanatazama kanisa lao na kushangaa, "Kila mtu anainua mikono yao katika ibada kama wanavyopenda sana. Kwa nini mimi sijisikia njia hiyo hiyo?" Wanachukuliwa na majeraha yao kwa njia mbalimbali, bila shaka, lakini athari moja ni ya kawaida. Wanabeba hisia ya kutostahili.

Yesu alishughulikia hali hii ya akili moja kwa moja katika Mahubiri yake ya Mlimani akizungumza na kizazi chenye kuwa na wasiwasi, kilichojeruhiwa: "Angalia ndege. Hazipanda au kuvuna au kuhifadhi chakula katika mabanki, kwa kuwa Baba yako wa mbinguni anawalisha. Je! Nyinyi sio wenye thamani zaidi kwake kuliko hizo? ... Angalia maua ya shamba na jinsi wanavyokua. Hawafanyi kazi au kutengeneza nguo zao, yakwamba hata Sulemani katika utukufu wake wote hakuvikwa vizuri kama mojawapo. Na ikiwa Mungu hujali sana kwa mazao ya mwitu yaliyopo leo na kutupwa kesho motoni, hakika atawajali nyinyi" (Mathayo 6:25, 28-30, NLT, msisitizo wangu).

Nini habari za ajabu kwa kizazi chochote - lakini hasa kwa mtu aliyejeruhiwa. Moyo wa ujumbe ni swali la Yesu: "Je! Wewe sio thamani zaidi kwake?" Hakika ni mustitizo, kwa kweli hupunguza moja kwa moja kupitia hasira, shida, wasiwasi, kuchanganyikiwa, na hisia kali ya kushindwa.

Leo, Mungu anataka kukuonyesha jinsi unavyostahili, jinsi wewe ni wa familia yake. Amekufanya uwe mrithi, na urithi mkubwa wa mbinguni. Na ajabu zaidi ya yote, wewe ni hazina yake ya thamani na anataka kuwa na ushirika na wewe!

Download PDF