JE! TUMEWASAHAU WALE WALIOFUKUZWA? | World Challenge

JE! TUMEWASAHAU WALE WALIOFUKUZWA?

Nicky Cruz
June 2, 2018

Je! Tunajitleaje kuhusu watu waliotengwa na jamii yetu? Je, utamaduni wetu unafanya nini kwa maskini, watumiaji wa madawa ya kulewa, walevi, wanachama wa genge, mashoga, wagonjwa wa UKIMWI, wenye dhambi? Muhimu zaidi, Mwili wa Kristo unafanya nini nao? Je! Tunawaona kama watu wanaohitaji msaada, waliopotea na kutafuta njia ya kutovunjika moyo na utumwa? Au Je! tunajifanya kama hawako? Je! Tunawazuia bila kuona, mahali fulani mbali na macho yetu, kwa hivyo hatupaswi kukabiliana nao?

Tumesahau kile Yesu ametufanyia. Tumeisahau kwamba bila neema yake ya kuokoa tutakuwa tu kama waliopotea na tumaini na kipofu kama wao. Ikiwa umeondoa nguo zetu nzuri na magari ya dhana, nyumba zetu na mapambo na kazi, afya zetu na nguvu na imani, sisi, pia, hatutakiwa. Bila Yesu, sisi si nibule! Na bila huruma, hatuna nafasi katika ufalme wa Mungu na haki ya kujiita sisi wana wa kiume na kike wafalme.

Mara kwa mara katika Maandiko tunamuona Yesu akitoka inje ili aguse maisha ya mtu mmoja tu. Hata katikati ya umati mkubwa aliwahi kuzingatia mahitaji ya mwombaji maskini, mchungaji, mtoza ushuru, mvuvi, mtu aliye lemaa au kipofu. Hakuona makundi; aliwaona watu, wenye mahitaji ya kiroho wakitafuta msaada.

Fikiria mabadiliko tunaweza kuwa nayo katika ulimwengu wetu kama kila mtumishi, mchungaji, mhubiri na mwamini leo aliwaona watu kwa njia hiyo. Ikiwa tu tunaweza kuondoa mahitaji yetu ya kujielekeza wenyewe na kuzingatia mahitaji yetu mbele yetu, nyuso za upweke, macho ya maumivu na machafuko ambayo hukaa kila kona duniani. "Toka upesi, uende katika njia kuu na vichchoroni vya mji ukawalete hapa masikini, na vileme, na vipofu, na viwete" (Luka 14:21).

Nicky Cruz, mwinjilisti wa kimataifa aliyejulikana na mwandishi mkubwa, alimgeukia Yesu Kristo kutoka kwenye maisha ya vurugu na uhalifu baada ya kukutana na David Wilkerson huko New York City mwaka 1958. Hadithi yenye kushangaza  ya kuokoka kwake ilisemwa mara ya kwanza katika Musaraba na Kisu kinachomoka ( Cross and Switchblade) na David Wilkerson na kisha baadaye katika kitabu chake chenye kuuzwa vizuri zaidi, kiitwaco:Kimbiya , Mtoto, Kimbiya (Run, Baby, Run).

Download PDF