JE! UMEJAA UJASIRI? | World Challenge

JE! UMEJAA UJASIRI?

David Wilkerson (1931-2011)November 19, 2019

Pamoja na mazungumzo yote kanisani kuhusu vita vya kiroho, Wakristo wengi sana hawajajifunza jinsi ya kumpinga adui. Kwa kweli, waumini wachache ndio wanajua jinsi ya kusimama na kupigana, na huwa washambuliaji wa kweli kwa shetani.

Kitabu cha Waamuzi kinatuambia, "Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Basi Bwana akawatia katika mikononi mwa Midiani muda wa miaka saba” (Waamuzi 6:1-2). Kila mwaka wakati wa mavuno, Wamidiani walitembea juu ya ardhi ya Israeli na maelfu ya ngamia, kondoo na ng'ombe waliokula kila kitu mbele, na kuwaacha Israeli ikiwa maskini kabisa. Walielekezwa kuishi katika mapango ya giza na mabwawa yenye unyevunyevu, wakiwa na njaa, wenye hofu na wasio na msaada. Kisha kitu kilitokea! Baada ya miaka saba ya hii, Waisraeli walimlilia Bwana (6:6-7).

Mtu anayeitwa Gideon alikuwa amechoka na kufadhaishwa na hali hiyo. Malaika wa Bwana akamtokea na kumwambia, "Bwana yu pamoja nawe, Ee shujaa mwenye nguvu!" (Waamuzi 6:12). Gideoni alimuuliza Malaika huyu: "Kweli, ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, kwa nini haya yote yametupata? Tunapaswa kuvumilia hadi lini? Tumeambiwa tuna Mungu ambaye aliambatana na baba zetu, lakini tuangalie - wasio na msaada, wanaoishi kwa woga wa kila wakati. "Malaika akasema," Hakika mimi nitakuwa na wewe, na utamshinda yule [adui]" (6:16).

Gideoni alikusanya jeshi lake lakini Mungu akaomba ombi: "Tuma nyumbani kila askari anayeogopa" (7:3). Kwa maneno mengine, Mungu alimwambia Gideoni, "Lazima niwe na watu wa imani na wenye ujasiri! Wengine wote lazima waombe hadi wakuze uti wa mgongo.” Hiyo ilidhoofisha jeshi hilo sana. Bado, kabla haijamalizika, Gideoni alikuwa na jeshi la wapiganaji hodari, wenye umakini, na wenye nia.

Maandiko yanatuamuru kusimama, kuwa hodari, na vita: "Kesheni, simameni imara katika imani, fanya kama watu wazima, kwa kuwa hodari" (1 Wakorintho 16:13). Yesu alituahidi, "Mimi nipo pamoja nanyi siku zote" (Mathayo 28:20). Mungu anatafuta waumini leo ambao watapigana vita vyao wenyewe kwa imani na ujasiri. Anakuambia, "Kwa nini unaogopa? Unaweza kuniamini kwa kukuletea ushindi maishani mwako. Una nguvu kuliko vile unavyofikiria na, kumbuka, mimi nipo kila wakati.

Download PDF