JE! UNAKUA KIROHO? | World Challenge

JE! UNAKUA KIROHO?

Jim CymbalaJuly 20, 2019

Mungu hajali nia ya kile "tunachofanya" kwa ajili yake kama vile tunavyokuwa na matunda ya kiroho. Na roho yake tu katika kazi ndani yetu inaweza kuzalisha tabia ya kimungu anayetaka. Fikiria sala ya Paulo kwa waumini wa Kolosai: "Mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana kustahili mkimpendeza kabisa; mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kukua katika maarifa wa Mungu" (Wakolosai 1:10).

Ikiwa Wakristo walikuwa na wanajihusisha tu  juu ya ukuaji wao wa kiroho kama vile wanajihusisha kwa ukuaji wa kimwili! Wakati Paulo aliwahimiza waumini "kuishi maisha yanayomstahili Bwana," alimaanisha kwamba wanapaswa kukua katika neema na kuwa na matunda kwa utukufu wa Mungu. Matunda, kwa kweli, ni ushahidi tu kwamba mtu ni Mkristo wa kweli.

Tunawezaje kuwaambia sisi kama tunakua kiroho? Maandiko hutoa kiwango pekee ambacho tunaweza kupima wenyewe. Yesu alisema, "Lazima uzaliwe upya" (Yohana 3:7). Kama kuzaliwa kimwili ni hatua ya mwanzo kwa ukuaji wa kimwili, kuzaliwa tena ni hatua ya mwanzo ya ukuaji wa kiroho. Tuna uwezo wa kukua kiroho kwa njia sawa sawa na kama maua, miti, na watoto wanaokua kimwili na kihakili. Tunapaswa "kukua katika neema na ujuzi wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo" (1 Petro 3:18). Zaidi ya hayo, tunahimizwa "kuwa na tamaa ya maziwa safi ya kiroho, ili iweze kukua kwa wokovu wako" (1 Petro 2:2).

"Bali Mungu akuzaye" (1 Wakorintho 3:7). Ikiwa tunashindwa kuonyesha ishara ya ukuaji wa kiroho, au kitu fulani ni kibaya sana kwa sisi au hatukuwahi kuona maisha kutoka kwa Mungu kuanza. "Wenye haki watastawi kama mtende ... wataendelea kuzaa matunda hadi wakati wa uzee, watakuwa safi na kijani" (Zaburi 92:12, 14). Lengo la mchakato huu wa kukua ni kwamba tunazaa matunda.

Roho Mtakatifu atakusaidia kutambua maeneo ambayo unahitaji kukua kiroho ikiwa utajinyenyekeza na kumwomba ufahamu.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na waumini wasio zidi ishirini katika jengo la chini katikati ya sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF