JE! UNATAKA KUBADILISHA MWELEKEO? | World Challenge

JE! UNATAKA KUBADILISHA MWELEKEO?

David Wilkerson (1931-2011)
July 11, 2018

Ni kitu gani kinaweza kutokea kwa kutubu? Sisi mara chache tunasikia neno linalotajwa katika makanisa mengi siku hizi. Wachungaji mara chache wanaita kongamano lao kuomboleza juu ya kumumiza Kristo kupitia uovu wao. Badala yake, ujumbe tunayosikia kutoka kwenye vurugu nyingi leo ni, "Amini tu. Kukubali Kristo na utaokolewa." Nakala iliyotumiwa kuthibitisha ujumbe huu inapatikana katika Matendo 16:30-31: "'Bwana zangu, yanipasa nifanye nini  nipate kuokoka?' Wakamwambia, 'Mwamini Bwana Yesu Kristo, na wewe utaokoka.'"

Ujumbe wa kwanza ambao Yesu aliotoa baada ya kutoka jangwani ilipa jalibiwa ilikuwa ujumbe wa toba: "Kutokea wakati ule Yesu alianza kuhubiri, na kusema," Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia" (Mathayo 4:17).

Yesu anasema juu ya ujumbe wake, "Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi" (Mathayo 9:13). Naye akawaambia Wagalilaya, "Nawaambia ... msipotubu ninyi nyote mtaangamia hivyo hivyo" (Luka 13:3). Injili ya Yesu ilikuwa yote kuhusu toba!

Yohana Mbatizaji pia alihubiri toba. Ujumbe wake kwa Wayahudi ulikuwa rahisi na wazi: "Alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi, na kusema, Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia!" (Mathayo 3:1-2).

Watu walikuja kutoka kila mahali kusikia Yohana akihubiri na aliwaambia kwa maneno ya uhakika, "Masihi ataonekana hivi karibuni katikati yenu, hivyo ingekuwa heli kuwa tayari kukutana naye! Mnaweza kujisikia msisimko kwamba anakuja, lakini nawaambieni, mioyo yenu haijaandaliwa kwa sababu bado munashikilia dhambi zenu!"

Yohana alikuwa akiwaonya watu kwamba wangelipaswa kushughulika na dhambi zao kabla ya kufuata Mwokozi. Neno kamili, halisi ya neno "kutubu" katika Agano Jipya ni "kujisikia aibu na kujidharau kwa dhambi za mtu dhidi ya Mungu; kujilaumu; kwa kutaka kubadilisha mwelekeo."

"Kwa maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokuvu" (2 Wakorintho 7:10). Huzuni halisi husababisha toba - na hii itawafanya kutaka kubadilisha!

Download PDF