JE! UNATAKA KUJUA MAPENZI YA MUNGU? | World Challenge

JE! UNATAKA KUJUA MAPENZI YA MUNGU?

Jim CymbalaDecember 5, 2020

Tunapoangalia mazingira ya Kikristo leo, tunaona makanisa mengi ambayo yanamfanyia Mungu mambo makuu - watu wanampata Kristo na kubatizwa, mikutano ya maombi inaleta baraka za Mungu, na roho ya upendo imejaa katika anga. Roho wa Kristo yuko katika makanisa hayo, na msisimko uko hewani.

Lakini pia tunaweza kuona makanisa ambayo labda yanampa Yesu Kristo jina baya. Wao ni vuguvugu na wanamvunjia Bwana heshima kwa sababu ya matendo na mitazamo yao. Ishara ambazo haziepukiki kwamba Roho wa Mungu anasimamia hazipo; kwa kweli, baridi kali ya kiroho inajaza hewa.

Mtume Paulo aliliambia kanisa la Efeso: "Msilewe divai, ambayo inaongoza kwa ufisadi. Badala yake, mjazwe na Roho” (Waefeso 5:18). Ikiwa Wakristo wote walikuwa tayari wamejazwa na Roho wakati wote, kwa nini kuwe na amri hii kali kutoka kwa Paulo? Katika mistari michache tu kabla ya hii Paulo alisema, "Jihadharini sana basi, jinsi mnavyoishi - sio kama watu wasio na hekima bali kama wenye hekima, mkitumia kila fursa, kwa sababu siku hizi ni mbaya. Kwa hiyo msiwe wapumbavu, bali eleweni mapenzi ya Bwana ni nini” (5:15-17). Inaonekana kwamba Paulo alikuwa akisema tunahitaji kuendelea kudhibitiwa na Roho ikiwa tunataka kuishi kwa busara, kuelewa mapenzi ya Bwana kwa maisha yetu, na kutumia vizuri kila fursa. Ikiwa hatutaweza kudhibitiwa na Roho, tutakosa kuwa kile Mungu anataka tuwe.

Kwa hivyo hapa kuna swali: Ikiwa Biblia inaweka wazi kuwa kudhibitiwa na Roho ni muhimu sana, ni nini kinazuia wengi wetu kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu? Wengine wetu tunaogopa kufungua Roho Mtakatifu kwa sababu tunapendelea kukaa katika udhibiti. Hiyo inaeleweka. Tuna wasiwasi juu ya utunzaji wa kibinafsi, kwa hivyo kutoa udhibiti kunaweza kutisha.

Ajabu ya kuishi kwa kujazwa na Roho ni kwamba lazima tutoe nguvu ili kupata nguvu kubwa. Ni mara ngapi katika matembezi yako ya Kikristo umefika mahali ambapo ulijitahidi kufanya kitu, kwa hivyo ulijaribu zaidi? Lakini Ukristo sio dini ya kujitahidi bali ni ya nguvu - uwezo na nguvu za Roho.

"Kwa maana ni Mungu anayefanya kazi ndani yako kutaka na kutenda ili kutimiza kusudi lake jema" (Wafilipi 2:13).

Jim Cymbala alianza Tabernakele ya Brooklyn na washiriki wasiopungua ishirini katika jengo dogo, lililokuwa na barabara kwenye sehemu ngumu ya jiji. Ni mzaliwa wa Brooklyn, na ni rafiki wa muda mrefu wa wote wawili David na Gary Wilkerson.

Download PDF