JE! UPENDO WETU WA KWANZA UMEIMALIKA? | World Challenge

JE! UPENDO WETU WA KWANZA UMEIMALIKA?

David Wilkerson (1931-2011)
June 5, 2018

Yesu aliwaambia Wakristo katika kanisa la Efeso - kanisa lilianzishwa juu ya mafundisho ya Mungu ya mtume Paulo - kwamba "walipoteza upendo wao wa kwanza" (ona Ufunuo 2:4).

Wakati Yesu anatumia maneno "upendo wa kwanza" hapa, yeye hazungumzi juu ya upendo mdogo tunayopata wakati tunapookolewa kwanza. Badala yake, anazungumzia upendo wa kipekee. Anasema, "Nilikuwa na nafasi ya kwanza moyoni mwako lakini sasa umeruhusu mambo mengine kuchukua nafasi yangu."

 Ni muhimu kutambua kwamba dhambi zote ambazo Yesu anasema katika makanisa saba ya Agano Jipya huko Asia, dhambi ya kwanza anayoita ni yule anayemtia huzuni zaidi: kupoteza upendo kwa ajili yake.

Wakristo huko Efeso walikuwa wamepata mafundisho ya kipekee kutoka kwa Paulo; Kwa hio, kila ninavyosoma barua za Paulo kwa Waefeso, nashangaa kwa injili ya watu hawa waliyosikia na waliishi. Walitembea kwa karibu na Bwana na Paulo kwa kuwa nawasufu mulefu katika Waefeso 1:1-5.

Wakristo hawa walikuwa "wakiishi hai pamoja na Kristo ... na kuinuliwa pamoja, na kufanya kukaa pamoja katika maeneo ya mbinguni ndani ya Kristo Yesu" (ona Waefeso 2:5-6). Ni maelezo gani kuhusu watu wenye heri, watakatifu! Ni dhahiri kwamba Waefeso hawakuwa tu kundi la wasomaji au watakatifu wa vurugu. Yesu alikuwa akichunguza mioyo ya watu ambao walikuwa na msingi mzuri katika ukweli wa injili. Hata hivyo, alisema kuwa kitu kilikuwa kibaya sana: "Kwa namna fulani katika kazi zako zote, umeruhusu upendo wako wa kwanza kutosaidiya"

Ninaamini onyo hili kwa Waefeso lina lengo la kila Mkristo anayeishi katika siku hizi za mwisho. Kwa kawaida, Bwana anatuambia, "Haitoshi kwako kuwa mwenye kutunza, mwenye kutoa, mwenye bidii ambaye anashikilia viwango vya maadili. Ikiwa katika mchakato, upendo wako kwangu hauzidi, basi umepoteza upendo wako wa kwanza."

Ninakuhimiza kuchunguza moyo wako leo na kurudi kwenye upendo wako wa kwanza. Mwombe Mungu kwa neema na nguvu ya kuanza tena kulinda mapenzi yako kwa Kristo.

Download PDF