JIFANANISHE NA KRISTO PEKEE | World Challenge

JIFANANISHE NA KRISTO PEKEE

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2018

Moyo wa ujumbe wa kweli wa neema sio injili ya vibali lakini moja ambayo hufundisha utakatifu!

"Kwa maana neema ya Mungu iwaokayo wanadamu wote imefunuliwa; nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa; tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu." (Tito 2:11-13).

Kwa mujibu wa Paulo, hatuwezi kutembea katika neema mpaka tumevunjika kutoka kwenye udongo wa uharibifu wa kidunia. Isipokuwa sisi tujitahidi kwa nguvu za Roho Mtakatifu kuongoza maisha ya kiungu na ya haki, tunatazamia kuja kwa Bwana kwa wakati wetu wote, basi hatujui neema ya Mungu.

Wakristo wengi wanataka msamaha - lakini ndio wote. Hawataki kuokolewa kutoka dunia hii ya sasa kwa sababu wanaipenda. Wao ni masharti ya dhambi zao na hawataki kuacha raha za ulimwengu huu. Kwa hiyo wanajiunga na mafundisho yanayosema, "Ninaweza kuishi kama ninavyopenda - kwa kadri ninasema kwamba ninaamini." Kwa kusikitisha, wakristo hawa hawataki kusikia kuhusu utii, toba au kujikana. Wanapendelea kuishi ulimwenguni bila kujizuia.

Paulo anaandika,  "Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi, na ukamilifu." (Warumi 12:2). Tunapaswa kuondokana na dunia hii kabisa na kufuatana na Kristo pekee!

Yesu anatuhakikishia kwa njia ya imani kwa kusudi - kuimarisha na kutuwezesha kupinga ibilisi na kuondokana na ulimwengu, kwa nguvu ya Roho wa Mungu. Ndiyo, Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuweze kuwa na uzima wa milele, lakini pia alikufa ili tuweze kufurahia ukombozi na kutoka ulimwengu huu wa uovu.

"[Yesu Kristo] Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliopo sasa, kama alivyopenda Mungu, Baba yetu" (Wagalatia 1:4).

Download PDF