KAZI YA YESU MBELE YA KITI CHA ENZI | World Challenge

KAZI YA YESU MBELE YA KITI CHA ENZI

David Wilkerson (1931-2011)January 16, 2020

Bibilia inatuambia kwamba wakati Kristo alipanda mbinguni, alichukua huduma ya Kuhani Mkuu kwa wote wanaokuja kwake kwa imani. "Lakini Yeye, kwa sababu Anaendelea milele, ana ukuhani usiobadilika" (Waebrania 7:24). Yesu habadiliki - yeye yule jana, leo hata milele! Wakati utaendelea kuishi, atakuwa Kuhani wako Mkuu mbinguni, akiomba kwa niaba yako.

Yesu ameketi mkono wa kulia wa Baba, katika kiti cha enzi: "Tunaye Kuhani Mkuu wa namna hii, ambaye ameketi mkono wa kulia wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni" (Waebrania 8:1). Kuhani wetu Mkuu ana nguvu na mamlaka kwa amri yake.

Yesu yuko mbele ya Baba hivi sasa, akizungumza na mshitaki wetu, Ibilisi: "Ninakukemea, Shetani! Huyu ni wangu kwa sababu amenyunyiziwa katika damu yangu. Yuko salama, deni lake limelipwa kikamilifu, na amewekwa huru!”

Katika Agano la Kale ilikuwa ni jukumu na fursa ya kuhani mkuu kutoka kwa Patakatifu pa Patakatifu na kubariki watu. Bwana alimwagiza Musa amwambie Haruni na wanawe, "Hii ndio njia utakayowabariki wana wa Israeli. Waambie: 'Bwana akubariki na akulinde; Bwana akuangazie nuru za uso wake, na akufadhiji; Bwana akuinulie uso wake, na akupe amani'' (Hesabu 6:23-26).

Kitendo cha mwisho katika mlolongo wa huduma ya kuhani mkuu wakati anaibuka kutoka Patakatifu pa Patakatifu kilikuwa kuinua mikono yake na kubariki watu. Na hii ni huduma isiyobadilika ya Kuhani wetu Mkuu, kwa agizo la Mungu. Yesu anasema, "Nitakufunika kwa damu yangu. Nitakuombea na nitatoka na kukubariki."

Baraka za kuhani mkuu wa Agano la Kale zilikuwa za kidunia - Ahadi za Mungu kubariki mazao, mifugo, miji na shughuli zote za watu. Lakini baraka ambazo Yesu anatupa sisi ni asili ya kiroho: "Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki kwa baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo" (Waefeso 1:3).

Furahini, mtakatifu mpendwa! Ikiwa wewe ni dhaifu, umevunjika, unateseka au unaomboleza juu ya dhambi yako, unaweza kuwa na uhakika-kuhani wako Mkuu anakubariki na baraka zote za kiroho. Kuja kwake kwa imani. Yeye anafurahi kukubariki!

Download PDF