KESHO INAKUSUMBUA? | World Challenge

KESHO INAKUSUMBUA?

David Wilkerson (1931-2011)February 10, 2021

Yesu anatuita kwa njia ya maisha ambayo haifikirii juu ya kesho na huweka baadaye yetu kabisa mikononi mwake: "Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, mkisema, 'Tutakula nini?' Au 'Tutakunywa nini? Tutavaa nini? ’Kwa maana baada ya mambo haya yote Mataifa huyatafuta. Kwa maana Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi juu ya kesho, kwa maana kesho itahangaikia mambo yake mwenyewe. Inatosha siku kwa shida yake mwenyewe” (Mathayo 6:31-34).

Yesu haimaanishi kwamba hatupaswi kupanga mapema au kufanya chochote juu ya maisha yetu ya baadaye. Badala yake, anasema, "Usiwe na wasiwasi au wasiwasi juu ya kesho." Unapofikiria juu yake, wasiwasi wetu mwingi ni juu ya kile kinachoweza kutokea kesho. Tunasumbuliwa kila wakati na maneno mawili madogo: Je!

Yesu anatukatiza "vipi ikiwa" na anatuambia, "Baba yenu wa mbinguni anajua jinsi ya kukutunza." Anatuambia zaidi, "Huna haja ya kuwa na wasiwasi. Baba zenu wanajua mnahitaji vitu hivi vyote, na hatawaacha kamwe. Ni mwaminifu kukulisha, kukuvika na kukutunza kwa mahitaji yako yote.”

“Waangalie ndege wa angani, kwani hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyiki ghalani; lakini Baba yenu wa mbinguni anawalisha. Je! Ninyi si wa thamani zaidi yao? lakini ninawaambia ninyi kwamba hata Sulemani katika utukufu wake wote hakuwa amevaa kama moja ya haya. Ikiwa Mungu amevaa vivyo majani ya kondeni, ambayo leo ni, na kesho yatupwa ndani ya tanuri, je! Hatawavika ninyi zaidi, enyi watu wa imani haba? (Mathayo 6:26, 28-30).

Tunafurahi kumpa Bwana siku zetu zote za jana, tukimrudishia dhambi zetu za zamani. Tunamwamini atusamehe makosa yetu yote ya zamani, mashaka na hofu. Kwa hivyo, kwa nini hatufanyi sawa na kesho zetu? Ukweli ni kwamba, wengi wetu tunashikilia sana maisha yetu ya baadaye, tukitaka haki ya kushikilia ndoto zetu. Tunafanya mipango yetu bila kumtegemea Mungu, halafu baadaye tumwombe abariki na atimize matumaini na matamanio hayo.

Download PDF