KINACHOHUZUNISHA MOYO WA YESU | World Challenge

KINACHOHUZUNISHA MOYO WA YESU

David Wilkerson (1931-2011)July 29, 2020

"Kulikuwa na mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohana. Mtu huyu alikuja kwa ushuhuda, kushuhudia ile Nuru ... Yeye hakuwa huyo Mwanga, lakini alitumwa kushuhudia ile Nuru ” (Yohana 1:6-8).

Tunaambiwa kuwa Yesu ni taa ya ulimwengu, "ili kupitia yeye wote waamini" (1:7). Walakini, tunasoma, "Nuru inang'aa gizani, na giza halikuijua ... Alikuja kwa wake, na wake hawakumpokea" (1:5, 11).

Kuamini siku zote kulihuzunisha moyo wa Yesu. Alipokuja duniani katika mwili, alileta nuru kubwa katika ulimwengu ambao ulikuwa na maana ya kufungua macho ya wanadamu. Walakini, licha ya onyesho hili la kushangaza la taa, Maandiko yanazungumza juu ya mifano ya kutokuamini.

Mfano mmoja kama huo unaonekana huko Bethania wakati Yesu alikuwa akila chakula cha jioni nyumbani kwa marafiki zake Marita na Mariamu na kaka yao Lazaro, ambaye Kristo alikuwa amemfufua kutoka kwa wafu. Wakati huo, umati wa watu ulikuwa unapita katikati ya mji kuelekea njia ya sikukuu ya Pasaka kule Yerusalemu na walikuwa na nia ya kupata mtazamo wa mtu huyo anayeitwa Masihi na mtu ambaye alikuwa amemfufua (ona Yohana 12:1-9).

Katika sura hiyo hiyo, tunapata watu hawa wakitikisa matawi ya mitende na kumuimbia Yesu nyimbo wakati anaingia Yerusalemu kwa punda. Walikuwa wakiona kutimizwa kwa unabii ambao walikuwa wamesikia maisha yao yote (ona Zekaria 9: 9). Mwishowe, sauti ikasikika kutoka mbinguni Yesu alipokuwa akitukuza jina lake mwenyewe (ona Yohana 12:30).

Kila moja ya mambo haya yalitokea mbele ya umati mkubwa wa watu wa dini, lakini bado watu waliuliza swali ambalo lilimshangaza kabisa Yesu: "Ni nani huyu Mwana wa Mtu?" (12:34). Upofu wao ulikuwa wa kushangaza na Bwana akaonya: "Tembea ukiwa na nuru, asije giza likakukuta" (12:35).

Maneno ya Yesu hapa yanahusu Wakristo ambao wanakataa kuchanganya Neno walilolisikia na imani. Wanapuuza kufahamu, kukumbatia na kutembea kwenye nuru waliyopewa na siku moja watatambua, "Mungu haongei nami tena."

Wapenzi wangu, ukubali nguvu ya kufanya miujiza ya Mungu katika maisha yako; itakupa uwezo wa kutembea katika uhuru na uhakikisho. Wakati nyakati ngumu zinakujia, unaweza kusema kwa ujasiri, "nimeona nuru yako, Bwana. Fanya miujiza yako ndani yangu tena!"

Download PDF