KITU CHENYE THAMANI KUBWA KWA MUNGU | World Challenge

KITU CHENYE THAMANI KUBWA KWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)March 21, 2018

"Wewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usietulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, na malango yako ya almasi, na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana; na Amani ya watoto wako itakuwa nyingi" (Isaya 54:11-13, Toleo la Bibilia ya Mfalme Yakobo (KJV).

Huu ni unabii wa kushangaza! "Mawe mazuri" yaliyotajwa katika mstari wa 12 ni vyombo. Wengi kila mtu anajua kuwa almasi mara moja tu kipande cha makaa ya mawe ambayo ametengenezwa kupitia vitu miaka na miaka. Neno la Mungu linatuambia, "Maumivu yako yana maana ya kukubadilisha kuwa kitu kizuri - kitu cha thamani kwangu."

"Minara ya akiki nyekundu" ni aina ya jiwe lenye kung’aa, liliyofanywa kwa uwazi kwa moto. Sehemu "minara" inahusiana na macho au maono. Mungu anasema kwamba kumtumaini kupitia mateso yako itakupa maono wazi na ufahamu. Itakuwezesha kuona katika hali isiyoonekana – pamoja na aina ya kioo chenye kuona sana!

Wasomi wengi wanaamini maneno "milango ya majiwe mazuri sana" inasoma kwa usahihi "milango ya lulu." Lulu huundwa kutoka kwenye nafaka ya mchanga ndani ya tumbo la ositeri. Mbegu hudungwa pamoja na maji na kisha ikachomwa na kuwashwa hadi kuwa lulu.

Je! Wakati unapofikiri yote ya kuchomwa, hasira na msuguano katika maisha yako, unaweza kuona taswira inayotengenezwa? Wengi wetu tunaweza tu kujisikia maumivu na kuchanganyikiwa kwa kuwashwa kwa njia isiyo sahihi; inachukua uaminifu halisi kwa kutazama lulu kuwa imefanywa na Mungu. Hata hivyo, lulu kila ni makumbusho ya mateso, maumivu, msuguano na muda.

Naamini Isaya anasema juu ya uzuri wa Yesu Kristo katika kifungu hiki. Kwa maneno mengine, taabu, wakati wa kuruhusiwa kukamilisha kazi yake, huleta juu ya watu ambao huangaza uzuri wa tabia ya Kristo. Tumefanywa kuwa vyombo vya thamani ambavyo vinapamba  mji Wake mtakatifu unashuka kutoka mbinguni.

Download PDF