KONDOO BILA KUWA NA MCHUNGAJI | World Challenge

KONDOO BILA KUWA NA MCHUNGAJI

Nicky CruzApril 21, 2018

Watu wamoja walimletea kipofu Yesu ili aponywe. Yesu akachukua mkono wa mtu huyo, na kumpeleka mahali pa siri nje ya kijiji ambako alimtemea mate machoni mwa mtu huyo. Katika utamaduni wowote hii ingezingatiwa kuwa tusi. Lakini Yesu alifanya hivyo.

Yesu akamwuliza mtu huyo kama angeweza kuona chochote, na huyo mtu akajibu, "Ninawaona watu; wanaonekana kama miti inayozunguka."

Nina hakika mtu huyo alishangaa sana kuwa na hisia ya kuona, lakini Yesu alitaka aone vizuri, kujua nini alichopoteza, kushuhudia utukufu kamili wa uumbaji wa Baba yake. Kwa hiyo akaweka mikono tena juu ya macho ya mtu huyo, na ghafla mtu huyo akaweza kuona wazi. Macho yake ilirejeshwa kabisa (Marko 8:22-25).

Kwa njia nyingi nimeona Mungu akifanya kitu kimoja katika maisha yangu. Nilipompa moyo wangu kwanza, nilijazwa na hisia zenye utukufu lakini maono yangu yalikuwa yenye fikra na ya kuchanganya na mapya. Kupitia miaka aliendelea kunifundisha, kunora moyo wangu na roho, mpaka nipate kuona wazi zaidi. Nilianza kuona watu waziwazi, kama watu binafsi mbele yangu, sio rahisi kuona watu wengi kusonga mbele kwa hilo. Nilianza kuwaona jinsi alivyowaona - kuumiza na kupoteza, kama kondoo bila mchungaji.

Hiyo ndivyo ushuhuda wa Yesu juu ya maisha yetu utatutendea, lakini tu ikiwa tuko tayari kumruhusu. Wafuasi wengi wa Kristo hawafikii hatua hiyo. Tunamruhusu Mungu kutugusa, kutuweka huru kutokana na upofu, giza jumla ya dhambi, lakini kwa namna fulani tunabakia maudhui na kuona machoni.

Tunapomruhusu Yesu kutugusa kwa undani zaidi na kuleta macho na mioyo yetu ili kuzingatia wazi, atatuchukua zaidi katika maono anayoyaona kwetu. Matokeo yake, tutawaona watu jinsi alivyowaona.

Nicky Cruz, mwinjilisti wa kimataifa aliyejulikana na mwandishi mkubwa, alimgeukia Yesu Kristo kutoka kwenye maisha ya vurugu na uhalifu baada ya kukutana na David Wilkerson huko New York City mwaka 1958. Hadithi yenye kushangaza ya kuokoka kwake ilisemwa mara ya kwanza katika Musaraba na Kisu kinachomoka (Cross and Switchblade) na David Wilkerson na kisha baadaye katika kitabu chake chenye kuuzwa vizuri zaidi, kiitwaco: Kimbiya, Mtoto, Kimbiya (Run, Baby, Run).

Download PDF